Gjej kursin Oraret dhe çmimet

Dëshironi të mësoni gjermanisht? Ne kemi ofertën e duhur për Ju.
Kursi Niveli Orari Vendi i kursit Çmimi

Kurs për fëmijë A0

15 Javë A* 11.09.2019 - 25.12.2019
Ma 17:00 - 18:35
Enj 17:00 - 18:35
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A0 vazhdues

15 Javë A* 11.09.2019 - 25.12.2019
Hë 15:30 - 17:00
Më 15:30 - 17:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv A1.1

10 Javë A1.1 11.09.2019 - 22.11.2019
Ma 19:30 - 22:00
Enj 19:30 - 22:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv A1.1

10 Javë A1.1 11.09.2019 - 22.11.2019
Hë 16:15 - 18:35
Më 16:15 - 18:35
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.1

15 Javë A1.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Ma 18:40 - 20:15
Enj 18:40 - 20:15
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.1

15 Javë A1.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Hë 18:40 - 20:15
Më 18:40 - 20:15
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv adoleshentë A1.1

15 Javë A1.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Hë 20:30 - 22:00
Më 20:30 - 22:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv A1.2

10 Javë A1.2 11.09.2019 - 22.11.2019
Ma 17:00 - 19:30
Enj 17:00 - 19:30
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv A1.2

10 Javë A1.2 11.09.2019 - 22.11.2019
Hë 19:30 - 22:00
Më 19:30 - 22:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.2

15 Javë A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
Ma 16:15 - 17:45
Enj 16:15 - 17:45
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.2

15 Javë A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
Ma 18:40 - 20:15
Enj 18:40 - 20:15
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.2/1

15 Javë A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
Hë 18:40 - 20:15
Më 18:40 - 20:15
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.2/1

15 Javë A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
Ma 17:00 - 18:35
Enj 17:00 - 18:35
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv adoleshentë A1.2

15 Javë A1.2 11.09.2019 - 25.12.2019
Ma 20:30 - 22:00
Enj 20:30 - 22:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv A2.1

10 Javë A2.1 11.09.2019 - 22.11.2019
Hë 17:00 - 19:30
Më 17:00 - 19:30
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv A2.1

10 Javë A2.1 11.09.2019 - 22.11.2019
Ma 19:30 - 22:00
Enj 19:30 - 22:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A2.1/1

15 Javë A2.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Ma 18:40 - 20:15
Enj 18:40 - 20:15
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A2.1/1

15 Javë A2.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Ma 17:50 - 19:25
Enj 17:50 - 19:25
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A2.1/1

15 Javë A2.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Hë 18:40 - 20:15
Më 18:40 - 20:15
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv adoleshentë A2.1

15 Javë A2.1 11.09.2019 - 25.12.2019
Hë 20:30 - 22:00
Më 20:30 - 22:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi
1 2