Gjej kursin Oraret dhe çmimet

Dëshironi të mësoni gjermanisht? Ne kemi ofertën e duhur për Ju.Kursi Niveli Orari Vendi i kursit Çmimi

Kurs për fëmijë A0

15 Javë A* 03.02.2020 - 23.05.2020
Hë 17:05 - 18:40
Më 17:05 - 18:40
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A0 vazhdues

15 Javë A* 03.02.2020 - 23.05.2020
Hë 15:25 - 17:00
Më 15:25 - 17:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Online Kurs A1.1

10 Javë A1.1 27.01.2020 - 04.04.2020 Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Blended Learning Kurs A1.1

10 Javë A1.1 27.01.2020 - 04.04.2020
Sht 10:00 - 12:15
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.1/2

15 Javë A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
Ma 18:50 - 20:25
Enj 18:50 - 20:25
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.1/2

15 Javë A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
Hë 18:50 - 20:25
Më 18:50 - 20:25
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv adoleshentë A1.2

15 Javë A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
Hë 20:30 - 22:00
Më 20:30 - 22:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.1

15 Javë A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
Hë 15:25 - 17:00
Më 15:25 - 17:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.1/2

15 Javë A1.1 03.02.2020 - 23.05.2020
Hë 18:50 - 20:25
Më 18:50 - 20:25
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv të rritur A1.2

10 Javë A1.2 27.01.2020 - 04.04.2020
Hë 16:00 - 18:30
Më 16:00 - 18:30
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv të rritur A1.2

10 Javë A1.2 27.01.2020 - 04.04.2020
Hë 16:00 - 18:30
Më 16:00 - 18:30
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv të rritur A1.2

10 Javë A1.2 27.01.2020 - 04.04.2020
Ma 19:30 - 22:00
Enj 19:30 - 22:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.2

15 Javë A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
Ma 16:10 - 17:45
Enj 16:10 - 17:45
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.2

15 Javë A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
Ma 18:50 - 20:25
Enj 18:50 - 20:25
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.2/1

15 Javë A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
Hë 18:50 - 20:25
Më 18:50 - 20:25
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.2/1

15 Javë A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
Ma 17:05 - 18:40
Enj 17:05 - 18:40
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A1.2

15 Javë A1.2 03.02.2020 - 23.05.2020
Hë 17:05 - 18:40
Më 17:05 - 18:40
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv të rritur A2.1

10 Javë A2.1 27.01.2020 - 04.04.2020
Ma 17:00 - 19:30
Enj 17:00 - 19:30
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs ekstenziv të rritur A2.1

10 Javë A2.1 27.01.2020 - 04.04.2020
Hë 19:30 - 22:00
Më 19:30 - 22:00
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi

Kurs për fëmijë A2.1/2

15 Javë A2.1 03.02.2020 - 23.05.2020
Hë 18:50 - 20:25
Më 18:50 - 20:25
Goethe-Institut Skopje, Bul. 8. Septemvri 18-1/5 MKD 12.000 Regjistrimi
1 2 3