Formatet e kurseve tona

Formatet e kurseve Kurse Online Blended Learning Kurse të prezencës
Të mësosh në vendin tënd në Goethe-Institut 50% 100%
Mëso Online 100% 50%
Përkujdesje personale nga ana e mësuesve      
Përgatitje për Goethe-Zertifikate      
Ndarje fleksibile e kohës   50%
Hapësirë virtuale e kursit      
Mësim multimedial      
Më tepër informata Më tepër Info për kursin Online në grupe Mehr Informationen zu Blended Learning  
  Orare dhe çmime Orare dhe çmime Orare dhe çmime