Formatet e kurseve tona

Formatet e kurseve Kurse Online Kurse të prezencës
Të mësosh në vendin tënd në Goethe-Institut 100%
Mëso Online 100%
Përkujdesje personale nga ana e mësuesve    
Përgatitje për Goethe-Zertifikate    
Ndarje fleksibile e kohës  
Hapësirë virtuale e kursit    
Mësim multimedial    
Më tepër informata Më tepër Info për kursin Online në grupe  
  Orare dhe çmime Orare dhe çmime