Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Ju dëshironi ...

  • të përgatiteni për të studiuar në Gjermani
  • të dëshmoni se keni aftësi të avancuara të gjuhës gjermane gjatë aplikimit për punë
  • të përgatiteni për një punë në fushën e mjekësisë në Gjermani
  • të dëshmoni suksesin tuaj të të nxënit të gjuhës gjermane në nivelin B2
  • të keni një certifikatë të pranuar zyrtarisht dhe ndërkombëtarisht

Goethe-Zertifikat B2 është një provim i gjuhës gjermane për të rinjtë dhe të rriturit. Ai konfirmon një nivel të avancuar të gjuhës dhe korrespondon me nivelin e katërt (B2) në shkallën e kompetencave gjashtë-nivelore të Kornizës së Përbashkët Europiane të Referencës për gjuhët (KPER).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ju tregoni, se ...

  • kuptoni idetë kryesore të teksteve të ndërlikuara me tematikë konkrete dhe abstrakte dhe në fushën tuaj profesionale mund të kuptoni gjithashtu edhe diskutime të nivelit ekspert.
  • jeni në gjendje të komunikoni aq spontan edhe rrjedhshëm, sa një bisedë normale me gjermanishtfolës të realizohet pa sforcime të mëdha për të dyja palët.
  • jeni në gjendje të shpreheni qartë dhe në mënyrë të detajuar mbi një gamë të gjerë temash; të shpjegoni këndvështrimin tuaj mbi një pyetje të caktuar dhe të specifikoni avantazhet dhe disavantazhet e opsioneve të ndryshme.

Orari i provimit

 

Orari 2020 Tarifat e provimeve
24.01.2020 6200 MKD
28.02.2020 6200 MKD
20.03.2020 6200 MKD
24.04.2020 6200 MKD
29.05.2020 6200 MKD
26.06.2020 6200 MKD
17.07.2020 6200 MKD
26.08.2020 6200 MKD
25.09.2020 6200 MKD
30.10.2020 6200 MKD
27.11.2020 6200 MKD
18.12.2020 6200 MKD

*Afati i regjistrimit është dy javë para datës së provimit ose deri sa të mbushen vendet.

Paraqitja dhe hyrja në provimet Goethe është e mundur vetëm me pasaportë të vlefshme!    

Çertifikatat për provimet merren çdo të hënën dhe çdo të mërkurë në periudhën nga ora 12:00 deri në ora 14:00, personalisht me pasaportë ose me autorizim të verifikuar nga noteri.

Me rëndësi! Informata për pjesëmarrësit e provimeve nga Kosova:

Pjesëmarrësit në provim nga Kosova mund të paraqiten për në provim kryesisht në Qendrën për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë (adresa: Mujo Ulqinaku 7, Prishtinë). Ndërmjetësime dhe paraqitjet e provimeve tek Goethe Institutet e tjera nuk pranohen.                    

REZULTATET

Ergebnisse B2 28.02.2020
Ergebnisse B2 24.01.2020
Ergebnisse B2 20.12.2019
Ergebnisse B2 29.11.2019


 

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjeni modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu pa barriera dhe interaktive. 

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat B2 mund t’i gjeni këtu: