Materiale për ushtrime

Prapa deri te Goethe-Zertifikat C1

Për përgatitjen e Goethe-Zertifikat C1 këtu mund të gjeni materiale stërvitore me dëgjim, lexim, shkrim dhe bisedë. 

Materiale për shkarkim

C1-Model-test C1-Model-test Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (40:53 Min.)

C1-Model-test Moduli i dëgjimit – për shkarkim (MP4, 38 MB)


C1-Test për ushtrime C1-Test për ushtrime Moduli i dëgjimit – dëgjo drejtpërdrejtë (39:56 Min.)

C1-Test për ushtrime Moduli i dëgjimit – për shkarkim (MP4, 37 MB)