Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Një studente shumë e bukur në bibliotekë © istockphoto

Ju dëshironi ...

  • të dëshmoni njohuritë elementare të gjermanishtes
  • të aplikoni si Au-Pair në Gjermani
  • një dëshmi gjuhe për marrjen e vizës për bashkim familjar
  • të dëshmoni njohuritë e marra në nivelin A1 nëpërmjet një certifikate zyrtare të njohur në rang ndërkombëtar

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 është një provim i gjuhës gjermane për të rritur. Ai dëshmon njohuri elementare të gjuhës dhe i përgjigjet nivelit të parë (A1) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ju tregoni, se ...

  • mund të merreni vesh në mënyrë të thjeshtë, nëse bashkëbiseduesit flasin ngadalë dhe qartë.
  • mund të kuptoni dhe përdorni shprehi të shpeshta të së përditshmes dhe fjali të thjeshta (psh. informacione mbi personin dhe familjen tuaj, mbi bërjen e pazareve, mbi punën, mbi ambientin rreth e rrotull).
  • mund të prezantoni veten dhe të tjerët dhe t'u drejtoni të tjerëve pyetje: psh. ku jetojnë ata, çfarë njerëzish njohin apo çfarë gjerash kanë.

Orari i provimit

Orari 2020 Tarifat e provimeve
17.01.2020, 31.01.2020 4000 MKD
07.02.2020, 21.02.2020 4000 MKD
06.03.2020, 13.03.2020 4000 MKD
03.04.2020, 10.04.2020 4000 MKD
08.05.2020, 15.05.2020 4000 MKD
05.06.2020, 12.06.2020 4000 MKD
03.07.2020, 24.07.2020 4000 MKD
28.08.2020 4000 MKD
04.09.2020, 18.09.2020 4000 MKD
09.10.2020, 16.10.2020 4000 MKD
06.11.2020, 13.11.2020 4000 MKD
04.12.2020, 11.12.2020 4000 MKD

*Afati i regjistrimit skadon një javë para datës së provimit ose deri sa të plotësohen të gjitha vendet.

Paraqitja dhe hyrja në provimet Goethe është e mundur vetëm me pasaportë të vlefshme!    

Çertifikatat për provimet merren çdo të hënën dhe çdo të mërkurë në periudhën nga ora 12:00 deri në ora 14:00, personalisht me pasaportë ose me autorizim të verifikuar nga noteri.

Me rëndësi! Informata për pjesëmarrësit e provimeve nga Kosova:

Pjesëmarrësit në provim nga Kosova mund të paraqiten për në provim kryesisht në Qendrën për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë (adresa: Mujo Ulqinaku 7, Prishtinë). Ndërmjetësime dhe paraqitjet e provimeve tek Goethe Institutet e tjera nuk pranohen.          


REZULTATET

Ergebnisse SD1 06.03.2020
Ergebnisse SD1 21.02.2020
Ergebnisse SD1 07.02.2020
Ergebnisse SD1 31.01.2020
Ergebnisse SD1 17.01.2020
Ergebnisse SD1 17.12.2019
Ergebnisse SD1 13.12.2019
Ergebnisse SD1 06.12.2019Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjesh modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu pa barriera dhe interaktive.

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 mund t’i gjeni këtu: