Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Një studente shumë e bukur në bibliotekë © istockphoto

Ju dëshironi ...

  • të dëshmoni njohuritë elementare të gjermanishtes
  • të aplikoni si Au-Pair në Gjermani
  • një dëshmi gjuhe për marrjen e vizës për bashkim familjar
  • të dëshmoni njohuritë e marra në nivelin A1 nëpërmjet një certifikate zyrtare të njohur në rang ndërkombëtar

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 është një provim i gjuhës gjermane për të rritur. Ai dëshmon njohuri elementare të gjuhës dhe i përgjigjet nivelit të parë (A1) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ju tregoni, se ...

  • mund të merreni vesh në mënyrë të thjeshtë, nëse bashkëbiseduesit flasin ngadalë dhe qartë.
  • mund të kuptoni dhe përdorni shprehi të shpeshta të së përditshmes dhe fjali të thjeshta (psh. informacione mbi personin dhe familjen tuaj, mbi bërjen e pazareve, mbi punën, mbi ambientin rreth e rrotull).
  • mund të prezantoni veten dhe të tjerët dhe t'u drejtoni të tjerëve pyetje: psh. ku jetojnë ata, çfarë njerëzish njohin apo çfarë gjerash kanë.

Orari i provimit

Orari 2018/2019 Tarifat e provimeve
02.11.2018, 16.11.2018 4000 MKD
07.12.2018, 14.12.2018 4000 MKD
18.01.2019 4000 MKD
01.02.2019, 15.02.2019 4000 MKD
01.03.2019, 15.03.2019, 22.03.2019 4000 MKD
05.04.2019, 12.04.2019 4000 MKD
10.05.2019, 17.05.2019 4000 MKD
07.06.2019, 14.06.2019 4000 MKD
05.07.2019, 19.07.2019 4000 MKD
30.08.2019 4000 MKD
13.09.2019, 20.09.2019 4000 MKD
04.10.2019, 18.10.2019 4000 MKD
08.11.2019, 22.11.2019 4000 MKD
06.12.2019, 13.12.2019                   4000 MKD

*Afati i regjistrimit skadon një javë para datës së provimit ose deri sa të plotësohen të gjitha vendet.

 

Paraqitja dhe hyrja në provimet Goethe është e mundur vetëm me pasaportë të vlefshme!    

Çertifikatat për provimin A1 merren vetëm të hënën në periudhën nga ora 12:00 deri në ora 14:00, personalisht me pasaportë ose me autorizim të verifikuar nga noteri.


Këshillime dhe regjistrime

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjesh modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu pa barriera dhe interaktive.

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 mund t’i gjeni këtu: