Qendra e provimeve në Prishtinë / Kosovë

Brenda rajonit të Evropës Juglindore, Goethe-Institut Skopje është përgjegjës për organizimin dhe kryerjen e provimeve të Goethe-Institut në Prishtinë.

  • Nuk keni adresë qëndrimi në Kosovë
    dhe dëshironi të jepni provimin? Para se të regjistroheni për provim, informohuni lidhur me certifikatën e Institutit Goethe me vendin e mbajtjes së provimit në Prishtinë, vallë pranohet ajo nga ana e institucionit ku Ju eventualisht do ta dorëzoni.
    Për arsye të organizimit, nuk mund të bëhen regjistrime dhe këshillime në ditët e mbajtjes së provimeve.
Me rëndësi! Informata për pjesëmarrësit e provimeve nga Kosova:

Pjesëmarrësit në provim nga Kosova mund të paraqiten për në provim kryesisht në Qendrën për Mësimin e Gjuhës në Prishtinë (adresa: Mujo Ulqinaku 7, Prishtinë). Ndërmjetësime dhe paraqitjet e provimeve tek Goethe Institutet e tjera nuk pranohen.