Materiale për ushtrime

Prapa deri te TestDaF

Gjatë përgatitjes për TestDaF do t’Ju ndihmojnë dy TestDaF modele të plota të testeve. Deri tek ato keni qasje falas së bashku me udhëzimet dhe këshillat në www.testdaf.de.

Materiale për shkarkim

Shembuj provimesh për t’u shkarkuar
Së bashku me udhëzimet dhe këshillat për modelet e testeve do të gjeni drejtpërdrejt në faqen fillestare të TestDaF

Materiale për t’i porositur

Materiale për ushtrime
Një listim të materialeve për ushtrime për TestDaF do të gjeni drejtpërdrejt në faqen fillestare të TestDaF. Materialet mund të gjenden edhe në librari.