Materiale për ushtrime

Prapa deri te TestDaF

Për përgatitjen e TestDaF këtu mund të gjeni materiale stërvitore me dëgjim, lexim, shkrim dhe bisedë. 

Materiale për shkarkim

Shembuj provimesh për t’u shkarkuar
Së bashku me udhëzimet dhe këshillat për modelet e testeve do të gjeni drejtpërdrejt në faqen fillestare të TestDaF

Materiale për t’i porositur

Materiale për ushtrime
Një listim të materialeve për ushtrime për TestDaF do të gjeni drejtpërdrejt në faqen fillestare të TestDaF. Materialet mund të gjenden edhe në librari.