Lojrat për mësimin e gjuhës

Lojra për mësimin e gjuhës gjermane për fillestarë Goethe-Institut

Lojërat për mësimin e gjuhës mund të përdoren veçanërisht gjatë kontaktit të parë me gjermanishten dhe për orientimin e parë të refugjatëve në Gjermani. Qëllimet gjuhësore janë të ngjashme me ato të materialeve të tjera mësimore, të cilat janë në dispozicion të audiencës së synuar: Prandaj mund të përdoren si material shtesë për ushtrime.

Përmbledhja e lojërave është bërë nga Instituti Goethe dhe është financuar nga Freudenberg Gruppe. Ato janë në dispozicion për huazim në mediotekat e Instituteve Goethe në Gjermani për përcjellësit vullnetar të kursistëve, të cilët i kanë përfunduar kurset hyrëse në çështjen e gjuhës.

Përveç kësaj, ato u jepen edhe shoqatave zgejdhura të bamirësisë që organizojnë kurse gjuhësore me refugjatët.
 
Këtu do të gjeni një doracak në PDF me lojëra për mësimin e gjuhës dhe modele të lojës për shkarkim dhe printim: