Çmimi për mësues më i mirë të gjuhës gjermane 2019

Deutschlehrerpreis 2019
© Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Nën moton "Planifikimi kreativ i mësimit të gjuhës gjermane si gjuhë e huaj", Goethe-Instituti Shkup ndan për herë të tretë çmimin për mësuesin më të mirë të gjuhës gjermane, për mësues të talentuar dhe të angazhuar që ofrojnë mësim kreativ të gjuhës gjermane.
 

Konkuroni për çmimin për mësues më i mirë
i gjuhës gjermane 2019!

 
Na tregoni se ju mund ti mahnisni nxënësit tuaj me mësim të mirë dhe kreativ dhe me këtë të ofroni orë të gjuhës gjermane që mund të shërbejnë si shembull.
 
Kush mund të konkurojë?
Mund të marin pjesë të gjithë mësimdhënësit e gjuhës gjermane në Maqedoninë e Veriut, të cilët punojnë në shkollë shtetrore dhe për të cilët është e rëndësishme që ti motivojnë nxënësit e tyre me orë komunikative dhe orë interesante, e cila është e orientuar kah nxënësit, ndërsa përmes kësajaë ata promovojnë gjuhën gjermane
 
Cila është detyra juaj?
Në ndarjen e orëve, sigurisht ju tanimë keni konstauar se cilat tema dhe përmbajtje do ti përpunoni në orët mësimore për këtë gjysëmvjetor.Mendoni se si në aspekt metodik mundeni më së miri ti paraqisni këtë tema dhe përmbajtje
Planifikoni që mësimi të jetë komunikues, sa më kreativ që të jetë e mundur dhe përdorni metoda që i vendosin nxënësit tuaj në qendër të mësimit.
Na prezantoni rrjedhjen e një ore të suksesshme. Përdorni skicën mësimore në formularin e aplikimit. Me skicën gjithashtu duhet të na dërgoni fotografi ose video materiale dhe / ose punime të nxënësve (foto, plakate, posterë, etj).
 
Si janë kriteret e vlerësimit?
Kriteret e vlerësimit janë:
- Cilësi jashtëzakonisht e mirë e mësimdhënies me transferim të veçantë të njohurive
- Koncepti mësimor i orientuar nga plani mësimorë dhe koncept mësimorë transferues
- Qëllimet e orëve mësimore të jenë qartë të përcaktuara
- Një strukturë e qartë e ores mësimore dhe fazat e ndërlidhura logjikisht njëra me tjetrën
- Metoda të përzgjedhura që të dergojnë gjer tek qëllimet, mediumet dhe detyrat
 
Çka mund të fitoni?
Shpërbilimi i pare: kurs intenziv prej disa javësh në Goethe – Institut në Gjermani në vitin 2020 dhe und interaktives Display (Touchscreen Monitor)
Shpërblimi i dytë: paisje teknike dedikuar mësimit të gjuhës gjermane në vlerë prej 500 euro
Shpërblimi i tretë: matrijale mësimore për orë të gjuhës gjermane në vlere prej 300 euro.
 
Formulare për aplikim dhe afati i konkurimit
Formulari i plotësuar së bashku me një përshkrim të hollësishëm të orës mësimore në gjuhën gjermane duhet të dërgohen mësë voni deri me 15.11.2019 bkd-skopje@goethe.de
 
Ndarja e çmimeve
Juria profesionale zgjedh fituesit. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet më 26.11.2019 në Goethe-Institut në Shkup.
 
Kontakti
Nëse keni pyetje në lidhje me përmbajtjen e garës dhe / ose për mënyrën si të aplikoni, ju lutemi kontaktoni Sektorin për bashkëpunimit arsimor të Goethe-Institutit Shkup.
 
Gëzohemi te marrim aplikime për çmimin mësues më i mirë i gjuhës gjermane, të cilin e ndajmë për të tretën herë ​dhe me padurim presim ide të reja dhe impulse për një mësim më të mirë te gjuhes gjermane!
 
Ekipi i Goethe-Institutit Shkup