Gara për kursistet dhe kursistët Simpoziumi i rinisë Trashëgimia kulturore botërore

Simpoziumi i rinisë Trashëgimia kulturore botërore
© Simpoziumi i rinisë Trashëgimia kulturore botërore

Goethe Instituti ndan dy bursa për pjesmarje në 2nd Annual World Cultural Heritage Youth Symposium në Greqi.
 
 

Kushtet për pjesmarje

Në garë mund të marin pjesë të gjithë ata që ndjekin kurse  pranë Goethe –Institutit Shkup të cilët:

  • Momentalisht ndjekin kursin e dytë pranë Goethe Instituit – Shkup(pamar parasysh nivelin)
  • Në  kurs janë të rregullt dhe aktiv
  • Janë të moshës  12 deri  20 vjeçarë
  • Kanë njohuri të gjuhës angleze, mësëpaku  janë në nivel A2
  • Pranojnë që të marin pjesë në tërë simpoziumin nga  10.-14.04.2019 në Greqi.
  • Pranojnë që pas kthimit të shkruajn një  raport të shkurtë për  web faqen e Goethe Institutit ShkupCila është puna juaj
Cila është puna juaj?

Pjesmarsit e kursit  janë të ftuar, që  më përsëafërmi të gjurmojnë vendin që është pjesë e trashëgimisë kulturore e UNESKO-s dhe për të njetin të përgadis prezentim në gjuhën angleze. Prezentimi nuk duhet të jetë më i gjatë se 10 minuta.

Juria

Juria e përbërë nga tre anëtarë, përfaqësues të Goethe Institutit  Shkup do të bëjë vlersimin e prezentimeve sipas këtyre kriteriumeve
  • Ndërtimi/ Ndarja
  • Kualiteti (Përpunimin i temës)
  • Aftësia e prezentimit
Bursa

Goethe – Instituti Shkup mer përsipër  harxhimet e rrugës, ushqimit, vendosjes, sigurimit shëndetsorë ë dhe harxhimet për programën
 
Afati

Ju lutemi, Formulari e plotësuar ta dërgoni më sëvoni deri; 11.02.2019 në këtë adresë Gordana.Baboska@goethe.de
 
Prezentimet do të mbahen me datën 12.02.2019 prej 10:00 deri 16:00 ora në Goethe Institutin Shkup.