Bursa për pjesëmarrje në provime

Stipendien Prüfungen
©Goethe-Institut

I dashur nxënës, e dashur nxënëse,

Nëse je i/e moshës nga 10-18 vjeç dhe mëson gjermanisht në një shkollë fillore apo të mesme në Maqedoninë Veriore? Dëshiron të vërtetosh suksesin tënd të arritur të nivelin A1, A2 ose B1 dhe të merrni një çertifikatë të pranuar zyrtarisht dhe ndërkombëtarisht?

Atëherë apliko tani !!!

Instituti Goethe Shkup ndan 84 bursa për pjesëmarrje në provime:

- Goethe-Zertifikat A1: Fit në gjermanisht 1

- Goethe-Zertifikat A2: Fit në gjermanisht

- Goethe-Zertifikat B1:

Afati i aplikimit përfundon të enjten me 10.10.2019. Deri atëherë duhet prindërit të i kenë paraqitur të dhënat tuaja këtu. Në përzedhje do të marin pjesë vetëm ata nxënës që kanë plotësuar formularin e regjistrimit në mënyrë korrekte dhe plotësisht.

Nëse jeni një nga ata me fat për të marrë një provim falas, do të kuptoni të mërkurën, më 16.10.2019 në orën 15:00 gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë në faqen e Facebook të Goethe-Institut Skopje. Zgjedhja bëhet rastësisht nga një gjenerues me numra të rastësishëm.

Fituesit do të marrin një e-mail njoftimi në adresat e tyre elektronike. Nëse fituesi/fituesja nuk përgjigjet brenda një jave nga marrja e njoftimit, e humb të drejtën për hyrje në provim falas.

Provimet do të mbahen me 01.11.2019 në Institutin Goethe në Shkup.

Me kënaqësi i presim aplikimet tuaja!

Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

 Goethe zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Goethe zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B1