Shpërblim për mësimdhënës më të mire të gjuhës gjermane 2018

Shpërblim për mësimdhënës më të mire të gjuhës gjermane 2018
Gete – Instituti Shkup në vitin 2018 ndau vjet për here të dyte shpërblimin për mësimdhënës më të mire të gjuhës gjermane, i talentuar dhe i angazhur që në mësim të zhillojë projekte kreatie dhe inovative.


  • A jepni gjuhë gjermane në Maqedoni?
  • A i mahnisni nxënësit tuaj me mesim kysesisht të mire
  • A ju shpreh kënaqësi të zhilloni projekte të reja inovative ne mësim dhe të njëjtat ti aplikoni në mësimin tuaj me nxënësit?
  • A është për ju e rëndësishme ti motivoni nxënësit me mësim interesant dhe tërheqës ku në qëndër të vëmendjes janë vetë nxënësit, e më këtë të promovoni gjuhën gjermane?
Fituesit e Çmimit të Mësuesve të Gjermanisë 2018 janë:
 
1. Ivana Mahovska Shikaleska - SOSU "Hl. Kirili i Metodit "Ohri (çmimi i parë)
2. Ornela Milevic - OOU "Goce Dellçev" në Shkup (çmimi i dytë)
3. Nina Nestorovska-Ilik - SOU "Josip Broz Tito" Manastir (çmimi i tretë)
    Evgenija Angeleska - OU "Blaze Koneski" Prilep (çmimi i tretë)

Kush mund të konkurojnë?

Mund të marin pjesë të gjithë arsimtarët e gjuhës gjermne në Maqedoni, të cilët punojnë në shkollë shtetrore, krijojnë projekte të reja inovatie në mësim dhe i bëjnë me nxënësit e tyre. Përzgjedhja e e tëmës  për pjesmarje në garë i lihet të zgjedh vet mësimdhënësi.

Çka është puna e juaj?

Na tregoni se i mahnitni nxënësit tuaj me mësim të mire, si dhe me aktivitete jashtë mësimore dhe se me këtë ofroni orë të  gjuhës gjermane qe janë për tu marun shembull. Na prezantoni projektin që keni zhvilluarr këtë vit shkollorë dhë doni që ta paraqisni me nxënësit tuaj.

Cilat parakushte duhet ti përmbush projekti?

Projektin të cilin  dëshironi ta praktikoni  ju dhe nxënësit tuaj duhet të jetë mundësisht më kreativ, më inovativ dhe më original, duhet të jep një nxitje të veçantë për të mësuar gjuhën gjermane dhe perms projektit nxënësit ti vërtetojnë dhe ti zgjerojnë njohuritë paraprake të gjuhës.

Juria

Juria përbëhet nga përfaqësues të Gete –Institutit, Amasadës Gjermane në Maqedoni dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe  do të bën vlersimin a aplikimeve sipas kriteriumeve që vijojnë.

Projekti
  • ka temë interesante
  • është inovativ dhe në fokus ka nxënësit
  • parasheh përdorim të mediumeve të ndryshme në mësim
  • shërben si shembull model për orë të mire mësimore
Çka mund të fitoni?

1. Shpërbilimi i pare; seminar trajnimi dyjavorë në Gete – Institut në Gjermani në vitin 2019
2. Shpërblimi i dytë; paisje teknike dedikuar mësimit të gjuhës gjermane në vlerë prej 500 euro
3. Shpërblimi i tretë; matrijale mësimore në vlere  prej 300 euro.
 
Mënyra e konkurimit

Formulari i plotësuar Bewerbungsformular_Deutschlehrerpreis 2018 , si dhe përshkrimi detal i projektit në gjuhën gjermane duhet të dergohet përms emajlit më së voni deri me datën 18.11.2018.

Gete Instituti Shkup
Bashkëpunim arsimorë Gjermanisht
Bul. 8. Shtatori 18-1/5
1000 Shkup  bkd@skopje.goethe.org

Me rëndësi; Udhëheqsia e shkollës duhet të jepë pëlqim që projekti të  realizohet në vitin shkollorë që vijon

Ndarja e shpërblimeve
Ndarja e shpërblimee do të bëhet ne dhjetor 2018 në Ambasadën Gjermane në Shkup

Kontakt

Në qoftë se keni pyetje rreth përmbjtjes së garës ose për mënyrën e konkurimit, ju lutemi të drejtoheni në;
Gete – Institutit Shkup
Bashkëpunim Arsimor Gjermanisht
Bul. 8. Shtatori 18-1/5
1000 Shkup
Тел. +389 (0)2 3121 604
bkd@skopje.goet