Akses i shpejtë:
Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

INFORMATË AKTUALE: CORONA

Duke marë parasysh situatën aktuale  udhëheqemi  në bazë të rekomandimeve zyrtare dhe po japim angazhim tonë për mospërhapjen e Corona-Infektimeve.

Goethe-Institut Shkup mbetet i mbyllur deri në njoftimin e mëtutjeshëm.

Corona Key Visual_Post © Goethe-Institut

Kurse të gjermanishtes #onlinestattcorona

Vazdoni të mësoni gjermanisht -online. Tani po i kthejmë kurset tona me prezencë  në formate online për Ju. Secili pjesëmarrës do të njoftohet personalisht. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi drejtohuni në:
info-skopje@goethe.de

Provime të gjermanshtes

Në periudhën nga data 12.03.2020 gjer më 10.06.2020 provimet nuk do të mbahen. Nga momenti kur Goethe Instituti mund të ofrojë përsëri provime me prezencë, do të ofrohen data alternative. Secili pjesëmarrës do të njoftohet personalisht. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi drejtohuni në:
info-skopje@goethe.de

Trajnime për mësimdhënës

Nga 12.03.2020 trajnimet për mësimdhënës pranë Goethe-Institut do të kalohet mëtej në trajnime-online. Secili pjesëmarrës do të njoftohet personalisht. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi drejtohuni në:
bkd-skopje@goethe.de

Evenimente

Evenimentet  tona do të shtyhen  në data të  mëvonshme ose për fat të keq duhet të anulohen. Ju lutemi informoni përmes kanaleve tona të komunikimit.

Informacion i përgjithshëm

Ju lutemi informohuni përmes web faqeve tona dhe  përmes kanaleve tona të mediave sociale për zhvillimet e mëtejshme. Për pyetje të përgjithshme mund të na kontaktoni përmes:
info-skopje@goethe.de 

Përgjigjet e pyetjeve më të rendesishme

Pjesëmarrësit e kurseve aktuale  përfundojnë kurset e tyre nga 23.03.2020 së bashku me një mësimdhënës në  format online. Mësuesi juaj do t'ju kontaktojë përmes online-klasës suaj  dhe do të shpjegojë procedurën e saktë përmes online-klasës.

Mësimi online në çdo rast do të përbëhet nga faza të ndryshme:
  • Nga shtëpia do te punoni në mënyrë individuale  ushtrime, detyra, tekste  të udhëhequr dhe të koordinuar nga mësuesi juaj
  • Do të përpunoni me shkrim detyrat e dërguara, të cilat do të korigjohen nga mësusesi i juaj.
  • Mësimdhënësin tuaj  dhe pjesëmarrësit e tjerë  do ti takoni live në online faza, në të cilat do të komunikoni me njëri tjetrin qoftë  në klasë përmes një forumi ose përmes një live-chat/video.
Sobald das Goethe-Institut wieder Präsenzprüfungen anbieten kann, werden Alternativtermine angeboten. Jede/r Teilnehmer*in wird persönlich benachrichtigt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: info-skopje@goethe.de 
Aktualisht u ofrojmë të gjithë pjesëmarrësve të kursit dhe provimit mundësinë për të nderruar terminin e  kursit ose provimit tuaj falas para fillimit. Ju lutemi kontaktoni përmes: info-skope@goethe.de
Çdo persnon që ka paraqitur provimin mund të bën anulimin e pagesës dhe nga momenti kur  instituti sërisht do të hapet do tju kthehet pagesa.
Kurset eksterne do të vazhdojnë online.
 
Të gjithë librat/media e huazuar aktualisht  automatikisht mund  të shfrytëzohen më gjatë. Edhe mëtej ju mund të shfrytëzoni huazimet tona falas. Bibliothek Onleihe
 

Online lernen, lesen, informieren

Të mësuarit gjermanisht Online

Me kursin në distancë të Goethe-Institut përcaktoni individualisht kur dhe ku dëshironi të mësoni. 

Deutsch für dich Foto: Shutterstock.com, Rawpixel.com

goethe.de/deutschfuerdich
Deutsch für dich

In der Community „Deutsch für dich“ findest du viele Übungen zum kostenlosen Deutsch lernen und kannst dich mit anderen Mitgliedern austauschen.

MBI 100 FILMA GJERMAN ONLINE PËR TU SHIKUAR

Mbi 100 filma gjerman - klasikë dhe produksione aktuale - janë në dispozicion falas në platformën tonë eMedia të huazimeve.
 

Oferta për fëmijë dhë të rinjtë
#PROGRAMZËVENDËSUES

Mërziteni në shtëpi? Këtu ju prezantojmë një sërë propozimesh mahnitëse,  që mund t’i zbuloni  rehatshëm nga divani.  Lojë, dëgjim, lexim, testim i njohurive - klikoni!
 

Illustration einer Frau und eines Mannes vor dem Computer Illustration: Tobias Schrank © Goethe-Institut

Für Deutschlerner*innen
SHTËPINDEJTËS – TË MËSUARIT GJERMANISHT NË SHTËPI

Të mësohet nga divani:  thjesht mësoni gjermanishten në shtëpi me këshillat tona digjitale, ushtrimet interaktive dhe lojërat.