Punëtori; Prezantimi; Performanca E dëgjove reagimin e arkitekturës

Më, 10.11.2021 -
Di, 14.11.2021

Fakulteti i Arkitekturës Shkup

Në esenë e tij “Vepra e artit në epokën e riprodhueshmërisë së saj mekanike”, Walter Benjamin thotë në mënyrë të famshme se ne e përjetojmë arkitekturën jo vetëm vizualisht, por mbi të gjitha përmes një “recepcioni prekës” që “kapërcehet përmes zakonit”. Kjo nuk arrihet me soditje, por me obsesion. Mirëpo, në botimin kritik (Werke und Nachlass) të tekstit të Benjaminit është ndryshuar një fjalë, pra „taktische Rezeption“ (“recepcion taktik”) në vend të “prekjes”. Ky ndryshim i vogël mund të japë një aluzion aktiviteti për recepcionin e ndërtesave dhe peizazheve urbane, që në versionin e njohur të fjalisë duket të jetë një operacion relativisht pasiv: mund të jem ende i dominuar nga strategjitë arkitekturore, të cilat i ndjek si zakon, por tani të paktën mund të merrja një qasje taktike ndaj tij.

Nga kjo pikënisje, punëtoria dëshiron t'i qaset arkitekturës, dhe veçanërisht pjesës unike të brendshme të qytetit të Shkupit me ndërtesat e saj si skenë. Arkitektura brutaliste u ndërtua për të pushtuar shikuesit dhe përdoruesit e saj, por në të njëjtën kohë për t'i ftuar ata të shikonin drejt një të ardhmeje në të cilën gjithçka dukej e mundur, dhe njerëzimi madje mund të kapërcejë ligjet e natyrës. Çfarë zakonesh, çfarë recepcioni prekës, taktik – d.m.th. i largët, kritik, performues - a do të ishte pritja e duhur apo mund të ndryshonte qëndrimin ndaj këtyre ndërtesave?

Për të gjetur përgjigjet e mundshme, ne propozojmë të prodhojmë audio regjistrime gjatë punëtorisë që i ftojnë dëgjuesit të pozicionohen në lidhje me ndërtesat - jo vetëm për të përjetuar mënyrën se si arkitektura jep fuqi dhe përcjell mesazhet e tyre. Qëllimi mund të jetë krijimi i zakoneve të reja taktike në lidhje me ndërtesat dhe - arritja e dimensionit të tingullit - për ta kthyer receptimin e arkitekturës në një përvojë edhe më të madhe multisensoriale.

Për punëtorinë do të përdoret online audio harta radio aporee, përmes së cilës rezultatet janë lehtësisht të arritshme për çdo përdorues të smartfonëve në qytet.

14.11.2021 (12:00 - 13:00 Uhr)
Performanca “Dissemination everywhere” e kolektivit LIGNA nga Hamburgu. (me njoftim href="https://organizationfru@gmail.com" class="do-resolve" title="organizationfru@gmail.com" target="_self">paraprak ) Lokacioni: Kulmi i Qendrës tregtare të qytetit - GTC Shkup (hyrja nga sheshi Maqedoni)

14.11.2021 (13:00 - 14:00 Uhr)
"Reagimi i dëgjimit ndaj arkitekturës" - prezantim publik i një punëtorie disaditore me studentë nga Fakulteti i Arteve Dramatike, studentë nga Fakulteti i Arkitekturës dhe studentë nga Akademia e Arteve të Bukura.
Lokacioni: Qendra tregtare e qytetit - GTC Shkup

Prapa