Biblioteka Kombëtare dhe Universitare Kliment Ohridski WikiLeague Edit-a-thon

WikiLeague Edit-a-thon  © WikiLeague Edit-a-thon

Sht, 01.06.2019

WikiLeague Edit-a-thon është një ndodhi ku pjesëmarrësit përkthejnë artikuj nga wikis nga gjermanishtja në maqedonisht, duke pasuruar kështu Wikipedin e Maqedonisë. Temat e lidhura me Gjermaninë variojnë nga letërsia, muzika, trashëgimia kulturore dhe filmi. Qëllimi është të ofrojë përmbajtje të re dhe të promovojë shkëmbimin e njohurive dhe të informacionit. Ka 4 Edit-a-Thons të planifikuara që do të  zhvillohen nga marsi deri në maj.

Pyetësor
 

Prapa