MakeDox

Makedox                   ©Makedox

Më, 21.08.2019 -
Më, 28.08.2019


Festivali i filmit dokumentar kreativ MakeDox është duke festuar dhjetë vjetorin e tij këtë vit dhe do të mbahet në Shkup prej 21 deri më 28 gusht. Me këtë rast, MakeDox vendosi të fokusojë Tokën në Fokus Gjermanin, pasi Gjermania feston më shumë se vjetorin e këtij viti: 30 vjet rënia e Murit të Berlinit dhe 100 vjet të Bauhaus. Për këtë arsye do të shfaqen 12-15 filma dokumentarë dhe drejtorët e tyre do të ftohen të prezantojnë filmat dokumentarë në Gjermani dhe të ndajnë përvojat e tyre me atë që është aktualisht në skenën dokumentare dhe se si ishte para rënies së Murit të Berlinit.

Çdo vit, filmi krijues i filmit dokumentar MakeDox organizon punëtori të shumta dhe klasa master në tema të ndryshme që lidhen me filmimin. Këtë vit është planifikuar të organizohen disa punëtori për bashkëprodhimet dhe prezantimet e festivalit me qëllim të krijimit të një baze solide për bashkëpunim midis filmave dhe partneriteteve të festivalit afatgjatë.

Prapa