Ohrid BEACH FILM FESTIVAL

Pr, 19.07.2019

Festivali i filmit të ri Evropian -BEACH FILM FESTIVAL - është një ide e një ngjarje ndërdisiplinore që merret me zhvillimin dhe paraqitjen e filmit të ri evropian dhe identifikimin e tij si një fenomen special kulturor. Ky festival synon në të gjitha moshat, dhe sidomos në një audiencë të re intelektuale të përfshirë në film apo të interesuar për përshkrimin e aspekteve bashkëkohore të kulturës së re evropiane.

Prapa