Skopje Cinema City

Skopje Cinema City Skopje Cinema City

Hë, 02.09.2019 -
Sht, 07.09.2019

Kinoteka e Maqedonisë


Nikola Rusinski 1

1000 Shkup

Skopje Cinema City është një festival filmi për dokumentarë të muzikës, qëllimi i së cilës është të tregojë pasurinë e botës muzikore, të kulturave dhe të komuniteteve. Këtë vit, festivali do të përfshijë dokumentarë mbi kulturën muzikore gjermane.

Prapa