Aktivitete në Trpejca dhe Ohrid

"READ on wheels" (LEXO në rrota) është një bibliotekë e lëvizshme rajonale e pajisur me libra dhe përmbajtje tjetër nga vendet partnere të projektit. Biblioteka mobile multikulturore dhe shumëgjuhëshe do të vizitojë Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Serbinë, Shqipërinë dhe Turqinë gjatë një periudhe tre vjeçare.
​Për të arritur qëllimet, "LEXO në rrota", është projektuar posaçërisht dhe i pajisur mirë minibus për të vizituar më shumë se 100 komunitete në Maqedoninë e Veriut në rrjedhën e 12 muajve. 

Në kuadër të Turneut "LEXO në rrota", janë planifikuar aktivitetet e mëposhtme:
 
- punëtori për tregime
- prezantimi i shkrimtarëve / autorëve të rinj
- punëtori për shkrime krijuese
- punëtori përkthimi
- seminare ilustrimi
- punëtori për fëmijë
- huazime të librit
- leksione dhe debate
- shfaqje filmash
- shfaqje teatrore.
 

Prapa