အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1)ဒုတိယအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 3)ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

စာပေ

ဗီဒီယို
နားထောင်ရန်အချိန်ကျရောက်လာပါပြီ။

Goethe-Institut နှင့် rbb (ရေဒီယို Berlin-Brandenburg) မှ ရေဒီယို၀မ်းအစီအစဥ်တို့ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံတကာမှစာရေးဆရာများမှ ဖြစ်ရပ်မှန် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးယဥ်ဇာတ်လမ်းတိုများပြောပြသည့် အစီအစဥ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ Herta Müller, T.C. Boyle, Ken Follett, Maja Lunde နှင့် Sofi Oksanen တို့၏ ဗီဒီယိုများကို ဂျာမန်ဘာသာ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် နားထောင်နိုင်ပါသည်။

စာကြည့်တိုက်