အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1)ဒုတိယအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 3)ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)

ရုပ်ရှင်

Science Film Festival - Sustainable Development Goals © Science Film Festival

Science Film Festival 2020

၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ အထိသိပ္ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်များကို အခမဲ့ ကြည့်ရှု့နိုင်ရန် လင့်ခ် နှင့် စကားဝှက်ကို ဤနေရာတွင် ရယူပါ။

ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
SCIENCE FILM FESTIVAL 2020

Goethe-Institut နှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်တို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော သိပ္ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း ရုပ်ရှင်များကို ရေရှည်တည်တံရေးရည်ရွယ်ချက်များ၏ ခေါင်းစဉ်များအတွက် ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရွေးချယ်စုစည်းထားပါတယ်။

အခြားသောအကြောင်းအရာများ