လေ့ကျင့်ခန်းများ

Goethe-Zertifikat C1 သို့ ပြန်သွားရန်

Goethe-Zertifikat C1 စာမေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ။ အရေး၊ အကြား၊ အဖတ်၊ အပြော 4 Skills လုံးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်နိုင်သည့် အရာများ

C1 အစမ်းစာမေးပွဲ C1 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အကြားစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (မိနစ် ၄၀ ၅၃ စက္ကန့်)

C1 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 38 MB)


C1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း C1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အကြားစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၃၉ မိနစ် ၅၆ စက္ကန့်) 

C1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 37 MB)

C1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အပြောစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် (၁၂ မိနစ် ၅၇ စက္ကန့်)
© Goethe-Institut