Дардас

Үйлчилгээ үзүүлэгч

Гёте – Институт, Бүртгэлтэй Холбоо
Хаяг: Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
Утас: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Холбооны бүртгэл

Мюнхен хотын шүүх, VR 5007

НӨТ-ын ба Ригестрийн дугаар

DE 129516430

Төлөөлөгч

Удирдах Зөвлөл: Иоханнес Эберт, Райнер Поллак

Улсын радио мэдээллийн гэрээний § 55 дагуу хариуцагч

Клаус Кришок/Klaus Krischok
Мэдээллийн салбарын дарга
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München

Бусадын бичсэн өгүүллэлийн агуулгыг ямар ч тохиолдолд редакц хариуцахгүй.

Байгуулгын талаарх хууль зүйн тайлбар

Гёте-Институт нь Герман хэлийг гадаадад суртчлах , олон улсын соёлын хамтын ажилгаагыг дэмжих ба Германы соёл, нийгэм улс төрийн амьдралыг дэлгэрэнгүйгээр дэлхий даяар түгэээдэг байгуулга болно.

Тус байгуулллага нь seiner дүрэм ба Холбооны Герман Улстай байгуулсан geschlossenen гэрээнийхээ хүрээнд үйл ажилгаагаа явуулдаг..

Энэхүү вэб сайтын агууллага нь мөн гадаадад байгаа бүх л Гёте-Институтын салбарын нийгмийн хэвлэл мэдээлэлд жишээ нь манай Фасебуук, Твиттерийн Аккаунт ба юутувын сувагт хүчинтэй.

Хэрэглэгчдийн маргааныг таслан шийдвэрлэх

Европын Комисс нь үүссэн маргааныг таслан шийдвэрлэх цахим платформ (OS)-ыг нэвтрүүлсэн ба та дараах холбоосоор орж танилцана уу:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Энэхүү платформ нь маргааныг таслан шийдвэрлэх боломжийг хэрэглэгчдэд олгож байгаа юм. Шүүхийн бус эвлэрүүлэн зуучлах аргаар асуудлыг шийдвэрлүүлэх тохиолдолд бид хамтрахад бэлэн байна. Эвлэрүүлэн Зуучлах Төв (Кель ам Райн, 77694, Штрасбургийн гудамж 8, www.verbraucher-schlichter.de)-ийн Хэрэглэгчдийн Маргаан Шийдвэрлэх Ерөнхий Газар нь гол байгууллага болно.