Монгол улс дахь соёлын өвийн хадгалалт

2009 оноос хойш Гёте-Институт дотоодын болон гадаадын байгууллагуудтай хамтран Монголын номын санч, хуучны ном судар сэргээн засварлагчидад зориулсан сургалт семинар зохион байгуулж байна.

Энэхүү мэргэжил дээшлүүлэх сургалт семинарууд болон олон тооны эх материалуудыг шууд сэргээн засварласнаараа бид Монголын соёлын баялаг өвийг сэргээн засварлах, хадгалан хамгаалах ажилд шийдвэрлэх хувь нэмэр оруулсан бөгөөд оруулсаар байна.

Бид төсөлд хамрагдагсад болон хамтран ажиллагч байгууллагуудаасаа өнгөрсөн жилүүдэд төсөл тэдэнд ямар сэтгэгдэл төрүүлсэн талаар асуусан. Үр дүнг унших нь сонирхолтой бөгөөд мэдээлэл бүхий...

Jigjidsuren Balgansuren © Mareike Günsche

Ж.Балгасүрэн: Натрийн сульфатын 5%-ийн уусмал

2012 оны 11 сард Гёте институтын шугамаар Герман улсад очих надад завшаан тохиосон юм.

Dirk Ferlmann © Mareike Günsche

Дирк Фэлдманн: … үнэхээр амьсгал давчидмаар!

Цаасан эдлэл сэргээн засварлагчийн хувьд энэ чиглэлийн үл ажиллагаа, төсөлд миний бие ямагт л сэтгэл татагдаж байдаг.

Beatrice Kaldun ist Leiterin des Kulturprogrammes im UNESCO Beijing Büro in China. © Mareike Günsche

Бэатрис Калдун: Хамтын тусламж

ЮНЭСКО болон Гёте институтын амжилттай хамтын ажиллгагаа нь тус хоёр байгууллагын ижил зорилготой адил төсөл хэрэгжүүлэх санаачлага гарсан тэр цагаас эхтэй билээ.

Viola Beier ist hauptberufliche Restauratorin und lebt und arbeitet in Köln. © Mareike Günsche

Bиола Байэр: Бүтээлч – үнэхээр анхаарал татам!

2011 оны намар би анх төслийн ажилд оролцохоор Монголд хөл тавихад хамгаас түрүүн ямаршуухан хүмүүс хүлээж байгаа бол гэхээс л сэтгэл маань маш их догдолж байлаа.

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам © Mareike Günsche

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ: ТАЛАРХАЛ

Монгол улс болон ХБНГУ нь олон салбарт амжилттай хамтран ажилладаг билээ.

Mareike Günsche ist Fotografin und begleitet und dokumentiert das Projekt seit September 2011. Sie lebt und arbeitet in Ulan Bator. © Goethe-Institut

Марайке Гюньшэ: Сэргээн засварлалт, мөөгөнцөр, хөгц гээд л ...

“Энэ номнуудыг өнөөдрийг хүртэл хадгалан хамгаалах гэж олон хүн амь насаа зориулсан даа.”