Нээлттэй шалгаруулалт


Виртуал бодит байдалд байгаа хүмүүс © Getty Images Виртуал бодит байдалд байгаа хүмүүс Getty Images
Энэ хуудсаар бид уран бүтээлч, зохиолч, куратор, орчуулагчдад зориулсан олон улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд одоо зарлагдаж буй уралдаан, шагнал, үзэсгэлэн, шагналт уралдаан, өргөдөл, резидент, тэтгэлэгт хөтөлбөр зэргийг сорчлон санал болгож байна.

Одоо зарлагдаж буй нээлттэй шалгаруулалт

Зарлагдаж байсан нээлттэй шалгаруулалт