Рахельтай хамт Берлин хотоор
Цэцэрлэгт хүрээлэн ба нийслэл хотын баатрууд

Их хотын хөл хөдөлгөөн дунд орших нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэн ба тэргэнцэртэй иргэдэд нээлттэй кафе. Рахель та нарын өмнөөс нийслэл хотоор зочлон очиж, Берлин хотын иргэд байгаль орчны тогтвортой байдалд хэр анхаардгийг олж мэджээ.