Түвшин тогтоох шалгалт

Та герман хэл сурч байсан уу? Тийм бол бүртгүүлэхээсээ өмнө түвшин тогтоох шалгалт өгөхийг бид танд зөвлөж байна.
Өсвөр үеийнхэнд зориулсан түвшин тогтоох шалгалтын талаар сургалтын албанд хандана уу.