Goethe-Zertifikat A2

Хэрэв та ... хүсвэл

  • герман хэлний мэдлэгээ баталгаажуулахыг
  • А2 түвшинд сурлагын  амжилтаа бататгахыг
  • албан ёсны, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай болохыг хүсч байгаа бол

Goethe-Zertifikat A2 нь насанд хүрэгчдэд зориулсан герман хэлний шалгалт юм. Анхан шатны мэдлэгтэй байх шаардлагатай бөгөөд энэ нь 6 түвшинтэй Европын хэлний (GER) нэгдсэн стандартын 2-р түвшинтэй (А2) дүйцэнэ.   

Шалгалтад тэнцсэнээр та ... чадахаа батлах болно.

  • өдөр тутам байнга хэрэглэгддэг үг хэллэг, өгүүлбэрийг хэрэглэж, ойлгож чаддаг гэдгээ
  • дасал болсон, танил сайн мэдэх сэдвээр мэдээлэл солилцон, энгийн байнга тохиолддог нөхцөл байдалд ойлголцож чаддаг гэдгээ 
  • өөрийн гарал үүсэл, боловсрол, мэргэжил, орчин тойрны тухай болон эд зүйлсийг энгийн үг хэллэг ашиглан шууд өөрийн хэрэгцээнд холбоотойгоор илэрхийлж.

Prüfungstermine

*) ХБНГУ ба Монгол улсын Засгийн газар хоорондын Соёлын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн 10 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтын дагуу Гёте-Институтийн зүгээс зохион байгуулж буй сургалт/шалгалтын төлбөр татвараас чөлөөлөгдсөн болно.

**) Хэрэв та зургаан сараас хэтрээгүй хугацааны өмнө Гёте Институтэд герман хэлний курсэд сууж байсан бол үзүүлж байгаа хямд үнэ хүчинтэй. Дурдсан зургаан сар нь хэлний курсээ дуусгасан ба герман хэлний шалгалтаа өгөхийн хоорондох хугацаа юм. Ийм тохиолдолд захиалгаа өгч байх явцад үнэ автоматаар өөрчлөгдөнө. Хэрэв тэгж өөрчлөгдөхгүй бол курсийн оффист хандаарай.

Шалгалтанд бэлдэх

Дасгалын материал

Онлайнаар бэлдэх шалгалтын загвар болон дасгалуудыг та эндээс үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй мэдээллүүд

Уг шалгалтанд тавигдах шаардлага, агуулга болон Goethe-Zertifikat А2 шалгалттай холбоотой бусад мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу.