Зөвлөгөө, үйлчилгээ

Зөвлөгөө, үйлчилгээ © Зураг: Goethe-Institut/Sonja Tobias Зөвлөгөө, үйлчилгээ Зураг: Goethe-Institut/Sonja Tobias
Гёте-Институт нь жил бүр 1000-аас илүүтэй мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа герман хэлний багш нарт онлайн хэлбэрээр санал болгодог.
  • Герман хэлний багш нарт зориулсан мэргэжил дээшлүүлэх нэг өдрийн үйл ажиллагаанаас гадна хэдэн долоо хоногоор үргэлжлэх семинарууд
  • Герман хэлний талаар сурталчилах шинэ санаа болон материал
  • Орчин үеийн заах арга зүйн материалуудын тойм
  • Ажлын байран дээрх герман хэл