Монгол улс дахь герман хэлний сургалт

Герман хэлний сургалт Зураг: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Насанд хүрэгчдэд зориулсан герман хэлний сургалт

Энэ нь насанд хүрэгчдэд зориулсан А1 – С2 түвшний ерөнхий хэлний сургалт юм. Энэхүү сургалтын зорилго, агуулга нь Европын холбооны хэлний нэгдсэн стандартад (ЕХНС) тулгуурладаг.

Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан герман хэлний сургалт

Энэхүү сургалт нь 14-18 насны суралцагчдад чиглэнэ. Суурь мэдлэгтэй болон эхлэн суралцагчид бүртгүүлэх боломжтой.

Шалгалтад бэлдэх сургалт

Энэхүү сургалт нь Гёте-Институтийн үндсэн шалгалтад бэлдэх зорилготой бөгөөд шалгалтын хэлбэрийн талаар зөвлөгөө өгөх болно.

Тусгай сургалт

Тодорхой зорилтот бүлэгт эсвэл хувь хүний ур чадвар хөгжүүлэхэд зориулсан тусгай агуулга бүхий сургалт:

Мэдээллүүд

Хуваарь, үнийн санал

Улаанбаатар хотод санал болгож буй сургалтын хуваарь

Холбоо тогтоох, бүртгүүлэх

Манай герман хэлний сургалтыг сонирхож байна уу, эсвэл танд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэгтэй байна уу? Бид танд дуртайяа туслах болно.

Манай сургалтын хэлбэр

Гэртээ компьютер дээрээ эсвэл хичээлийн ангид сурах боломжийг манай сүүлийн үеийн сургалтын хэлбэр олгож байна.