Насанд хүрэгчдэд зориулсан

Эрчимжүүлсэн

6 долоо хоног
Долоо хоногт 3 удаа (өдөрт 4 хичээлийн цаг)
45 минутаар нийт 68 цагийн хичээл
Санал болгож буй түвшин: A1-C2
Дэвшилт: хагас түвшин
​Дээд тал нь 16 оролцогч

Супер эрчимжүүлсэн

5 долоо хоног
Долоо хоногт 5 удаа (өдөрт 5 хичээлийн цаг)
45 минутаар нийт 120 цагийн хичээл
Санал болгож буй түвшин: A1-C2
Дэвшилт: бүтэн түвшин
​Дээд тал нь 16 оролцогч

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Холбоо тогтоох, бүртгүүлэх

Манай герман хэлний сургалтыг сонирхож байна уу, эсвэл танд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэгтэй байна уу? Бид танд дуртайяа туслах болно.

Манай сургалтын хэлбэр

Гэртээ компьютер дээрээ эсвэл хичээлийн ангид сурах боломжийг манай сүүлийн үеийн сургалтын хэлбэр олгож байна.

A1–C2 түвшин

Манай герман хэлний сургалтын түвшин нь Европын холбооны хэлний нэгдсэн стандартыг баримталдаг.