Холбоо барих, бүртгүүлэх

Kursteilnehmer Зураг: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Холбоо тогтоох, бүртгүүлэх

Та манай герман хэлний сургалтыг сонирхож эсвэл  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэж байна уу? Манай хэлний сургалтын албанд ирж биечлэн зөвлөгөө аваарай.

Даваа - Баасан 10:00-18:00 цаг
(Үдийн цайны завсарлага: 13:00-14:00 цаг) 
Хэрэв та манайд хэлний сургалтанд хамрагдахыг хүсэж байгаа бөгөөд герман хэлний тодорхой мэдлэгтэй бол бид таныг бүртгүүлэхдээ түвшин тогтоох шалгалт өгөх болон бидэнтэй зөвлөн ярилцахыг хүсэж байна. Ингэснээр бид таны герман хэлний түвшинг зөв үнэлэн тогтоож, танд тохирсон курсыг санал болгох боломжтой юм.

Та хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
 
Бүртгэлийн явц доорх дарааллын дагуу явагдана:
  1. Хүлээн авах
  2. Түвшин тогтоох шалгалт (анхлан суралцагчдад хамаарахгүй) / Зөвлөгөө
  3. Бүртгэл (Бүртгэлийн хуудас)
  4. Төлбөр төлөх (Сурах бичгээ худалдаж авах)
Хэрэв та герман хэлийг тодорхой хэмжээнд эзэмшсэн ба Гёте-Институтэд суралцан, хэлний мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхийг хүсэж байвал юун түрүүнд түвшин тогтоох шалгалтыг өгөхийг зөвлөж байна. Шалгалтын төгсгөлд герман хэлний тань мэдлэг аль түвшинд байгааг тодорхойлж, танд тохирох хэлний сургалтыг санал болгох болно.

Дараагийн хуваариуд:

2019.03.26-ны 14:30 цаг
2019.04.04-ний 14:30 цаг


Та ресепшн-д хандан шалгалтын өдрөөс өмнө бүртгүүлнэ үү! Утас: +11 322751

Бүртгүүлэхэд: Иргэний үнэмлэх, 15.000 төгрөг бэлнээр
 
Нэг/Хоёрдугаар сар
01 сарын 07 - 02 сарын 20 / 01 сарын 08 - 02 сарын 23

Хоёр/Дөрөвдүгээр сар
02 сарын 25 - 04 сарын 05 / 02 сарын 26 - 04 сарын 04

Дөрөв/Тавдугаар сар
04 сарын 08 - 05 сарын 17 / 04 сарын 09 - 05 сарын 18

Тав/Зургадугаар сар
05 сарын 20 - 06 сарын 26 / 05 сарын 21 - 06 сарын 29

Долоо/Наймдугаар сар
07 сарын 15 - 08 сарын 21 / 07 сарын 16 - 08 сарын 22

Найм/Аравдугаар сар
08 сарын 26 - 10 сарын 02 / 08 сарын 27 - 10 сарын 03

Арав/Aрваннэгдүгээр сар
10 сарын 07 - 11 сарын 13 / 10 сарын 08 - 11 сарын 14

Арван нэг/Арванхоёрдугаар сар 
11 сарын 18 - 12 сарын 27 / 11 сарын 19 - 12 сарын 28
 

2019 ОНД ХИЧЭЭЛ АмраХ өдрүүд :

Шинэ он: 01 сарын 01
Цагаан сар: 02 сарын 04 - 10
Эх үрсийн баяр: 06 сарын 01
Зуны амралт: 06 сарын 30 - 7-р сарын 14
1. Суралцагчид тавих шаардлага
1.1 Монгол дахь Гёте-Институт (цаашид ГИ гэх) -ийн хэлний сургалтанд суралцагч 16 нас хүрсэн байх шаардлагатай. Өсвөр үеийнхэнд зориулсан хэлний сургалтанд суралцагч 12 нас хүрсэн байх шаардлагатай.
 
2. Түвшин тогтоох шалгалт
2.1 ГИ нь герман хэлний мэдлэгтэй, шинээр элсэж буй суралцагчийг тохирох түвшний сургалтанд хамруулах зорилгоор  тухайн суралцагчаас түвшин тогтоох шалгалт авна.
2.2 Дараах хүмүүс түвшин тогтоох шалгалт өгөх шаардлагагүй. Үүнд:
  • Эхлэн суралцагчид
  • Сүүлийн нэг жилийн дотор авсан Гёте-Институтийн сертификаттай бол
  • Сүүлийн 6 сарын дотор ГИ-ийн хэлний сургалтанд хамрагдаж байсныг гэрчлэх тодорхойлолттой бол

2.3 Түвшин тогтоох шалгалт яриа (15 минут орчим), бичгийн хэсгээс (хамгийн ихдээ 50 минут) бүрдэнэ.
 
3. Сургалтын төлбөр, төлбөр төлөх
3.1 Сургалтанд бүртгүүлэхдээ сургалтын төлбөрийн 50%-ийг төлсөн байх шаардлагатай. Төлбөрийг бэлнээр эсвэл дансаар тушааж болно. Сургалт эхлэх өдөр төлбөрийг 100% ГИ-д төлсөн байх ёстой.  
3.2 Хэрэв товлосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд сургалтанд хамрагдах боломжгүй болох бөгөөд Монгол дахь Гёте-Институт энэ тохиолдолд төлбөр тушаахыг шаардах эрхтэй.
 
4. Сургалтыг цуцлах, сургалтанд суухаас татгалзах, сургалт зохион байгуулагдах боломжгүй болох
4.1 Цуцлах, татгалзах тохиолдолд дараах нөхцөлөөр сургалтын төлбөрөөс суутгана. Үүнд: Сургалт эхлэхээс нэг долоо хоногийн өмнө бол захиргааны зардалд сургалтын төлбөрийн 10%, ажлын 3 өдрийн өмнө бол  30%-ийг суутгана. Сургалтын эхний долоо хоногт багтан татгалзсан тохиолдолд сургалтын төлбөрийн 50%-ийг  суутгана. Сургалтын 2 дахь долоо хоног эхэлсэн тохиолдолд сургалтын төлбөрийг буцаан олгох боломжгүй.
4.2  Сургалтаас татгалзах тухайгаа бичгээр мэдэгдэнэ. Цуцлах/татгалзах хугацааг мөрдлөг болгоход  ГИ-д сургалтаас татгалзах тухай бичгээ өгсөн үеийг тооцно.
4.3 Суралцагчийн тоо хэт цөөн тохиолдолд Гёте-Институт тухайн сургалтыг цуцлах эрхтэй. Энэ тохиолдолд сургалтын төлбөрийг бүрэн буцаан олгоно.
4.4 Суралцагч багшид болон бусад суралцагчидад саад болох, хичээл байнга таслах, хичээлд саад болох бусад үйлдэл хийх, сургалтын тогтсон үйл ажиллагаанд саад учруулбал ГИ нь сургалтанд суух талаар тухайн суралцагчтай хийсэн гэрээг  цуцлах эрхтэй. 
4.5 4.4-т заасан шалтгаанаар сургалт эхэлсний дараа сургалтаас гарч байгаа тохиолдолд суугаагүй хичээлийн цагийн төлбөрийг эргүүлэн олгоно. 
 
5. Хувийн шалтгаанаар сургалтанд хамрагдах боломжгүй үед
5.1 Суралцагч хувийн шалтгаанаар цаашид суралцах боломжгүй болсон үед өөр сургалтанд түүнийгээ нөхөн сурах эрхгүй болно.
5.2 Суралцагч өвчний улмаас сургалтандаа үргэлжлүүлэн суух боломжгүй болсон тохиолдолд эмчийн тодорхойлолтыг үндэслэн үлдсэн хичээлийн цагийг дараагийн сургалтанд гүйцээн суралцах боломжтой.
 
6. Суралцагчийн үүрэг
6.1 Суралцагч нь  Гёте-Институтийн сургалтын болон байрны дотоод журмыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
 
7. Сургалтанд хамрагдсан тухай тодорхойлолт
7.1 Хэлний ерөнхий сургалтанд 70%-иас доошгүй ирцтэй суралцсан тохиолдолд сургалтанд хамрагдсан тухай тодорхойлолт олгоно.
 
8. Шалгалт
8.1 Тухайн түвшний сургалт бүрийн төгсгөлд суралцагч нь өөрт тохирох түвшний, Гёте-Институтийн дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэлний шалгалтыг өгөх боломжтой. Хэлний шалгалтыг заавал өгөх шаардлагагүй. Хэрэв шалгалт өгөх бол тусад нь бүртгүүлэх шаардлагатай. Монгол дахь Гёте-Институтийн суралцагч нь шалгалтын төлбөрөөс хөнгөлөлт эдэлнэ.
 
9. Монгол дахь Гёте-Институтийн хүлээх хариуцлага

9.1 Хичээл цонхлох тохиолдол гарвал Монгол дахь Гёте-Институт суралцагчидад нэн даруй мэдэгдэнэ.
9.2 Зайлшгүй шалтгаанаар, тухайлбал багш өвдсөн тохиолдолд хичээллэх боломжгүй бол тухайн хичээлийг Монгол дахь Гёте-Институтийн гаргасан цагийн хуваариар нөхөж орно.
9.3 Байгалийн гамшиг, осол аваар, нийтийн тээврийн ажилчдын ажил хаялт зэрэг гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шалтгаанаар хичээллэх боломжгүй тохиолдолд Монгол дахь Гёте-Институт ороогүй хичээлийг нөхөн орох үүргийг хүлээхгүй болно.
 
10. Мэдээллийн хамгаалал
10.1 Суралцагчтай байгуулсан гэрээг биелүүлэх зорилгоор ГИ нь зохих хууль журмын хүрээнд суралцагчаас түүний хувийн чанартай мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, хэрэглэнэ.
 
11. Хүчинтэй хугацаа
11.1 Үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлийн хүчинтэй хувилбар нь ГИ-ийн цахим хаяг болох www.goethe.de/mongolei дээр нийтэлсэн хувилбар болно. Энэ хувилбарыг мөн ГИ-ийн өрөө тасалгаануудад харагдахуйц байршуулсан байна. Монгол дахь Гёте-Институтийн цахим хаягт нийтлэгдсэн сургалтын ерөнхий нөхцөл нь өмнө хүчинтэй байсан сургалтын ерөнхий нөхцөлийн бүх хувилбаруудыг орлоно.

2018.02.22-ны байдлаар