Хүүхэд залуучуудын сургалт

Goethe-Institut Jugendkurs Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Герман хэлийг хөгжилтэй байдлаар суралцах

Герман хэлийг харилцан ярилцах байдлаар сурч ярилцлага өгөх болон төсөлд хэрэглэх. Хичээл нь суралцагсдын насны онцлогт тохирсон олон хэлбэртэй байна. 

Хуваарь, үнийн санал

Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан зуны супер эрчимжүүлсэн сургалт

5 долоо хоног
Долоо хоногт 5 удаа (өдөрт 4-5 хичээлийн цаг)
45 минутаар нийт 120 цагийн хичээл
Санал болгож буй түвшин: A1-B1
Дэвшилт: хагас түвшин
​Дээд тал нь 16 оролцогч

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Манай сургалтын хэлбэр

Гэртээ компьютер дээрээ эсвэл хичээлийн ангид сурах боломжийг манай сүүлийн үеийн сургалтын хэлбэр олгож байна.

A1–C2 түвшин

Манай герман хэлний сургалтын түвшин нь Европын холбооны хэлний нэгдсэн стандартыг баримталдаг.