Сургалт олох Хуваарь, үнийн санал

Та герман хэл сурахыг хүсэж байна уу? Танд тохирох санал бидэнд байна.
Сургалт Түвшин Хуваарь Сургалтын байршил Үнэ

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A1.1 2019.08.26 - 2019.10.02
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A1.2 2019.08.26 - 2019.10.02
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A2.1 2019.08.26 - 2019.10.02
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A2.2 2019.08.27 - 2019.10.03
Мя 17:00 - 20:15
Пү 17:00 - 20:15
Бя 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A1.1 2019.10.07 - 2019.11.13
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A1.2 2019.10.07 - 2019.11.13
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A2.2 2019.10.08 - 2019.11.14
Мя 17:00 - 20:15
Пү 17:00 - 20:15
Бя 10:00 - 13:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног B1.1 2019.10.08 - 2019.11.14
Мя 17:00 - 20:15
Пү 17:00 - 20:15
Бя 10:00 - 13:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног B2.1 2019.10.08 - 2019.11.14
Мя 17:00 - 20:15
Пү 17:00 - 20:15
Бя 10:00 - 13:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах
1