Сургалт олох Хуваарь, үнийн санал

Та герман хэл сурахыг хүсэж байна уу? Танд тохирох санал бидэнд байна.
Сургалт Түвшин Хуваарь Сургалтын байршил Үнэ

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A1.1 2019.05.20 - 2019.06.26
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A1.2 2019.05.20 - 2019.06.26
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Насанд хүрэгчдэд зориулсан супер эрчимжүүлсэн сургалт (16-аас дээш насныханд)

5 Долоо хоног A1 2019.07.16 - 2019.08.19
Да 10:00 - 14:15
Мя 10:00 - 14:15
Лха 10:00 - 14:15
Пү 10:00 - 14:15
Ба 10:00 - 13:15
Улаанбаатар MNT 600000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A2.1 2019.07.16 - 2019.08.22
Мя 17:00 - 20:15
Пү 17:00 - 20:15
Бя 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног B1.1 2019.07.16 - 2019.08.22
Мя 17:00 - 20:15
Пү 17:00 - 20:15
Бя 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног B2.3 2019.07.16 - 2019.08.22
Мя 17:00 - 20:15
Пү 17:00 - 20:15
Бя 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A1.2 2019.07.17 - 2019.08.23
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A1.1 2019.08.26 - 2019.10.02
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A1.2 2019.08.26 - 2019.10.02
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A2.1 2019.08.26 - 2019.10.02
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах

Эрчимжүүлсэн сургалт

6 Долоо хоног A2.2 2019.08.26 - 2019.10.02
Да 17:00 - 20:15
Лха 17:00 - 20:15
Ба 17:00 - 20:15
Улаанбаатар MNT 350000 Дараах
1