Сургалт олох Хуваарь, үнийн санал

Түвшин тогтоох шалгалт

Та герман хэл сурч байсан уу? Тийм бол бүртгүүлэхээсээ өмнө түвшин тогтоох шалгалт өгөхийг бид танд зөвлөж байна.
Өсвөр үеийнхэнд зориулсан түвшин тогтоох шалгалтын талаар сургалтын албанд хандана уу.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

* ХБНГУ ба Монгол улсын Засгийн газар хоорондын Соёлын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн 10 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтын дагуу Гёте-Институтийн зүгээс зохион байгуулж буй сургалт/шалгалтын төлбөр татвараас чөлөөлөгдсөн болно.