Манай сургалтын хэлбэр

Сургалтын хэлбэр Онлайн группийн сургалт Биечлэн оролцох сургалт
Оршин буй газрынхаа Гёте-Институтэд сурах 100%
Онлайн сурах 100%
Багшаас хувийн зөвлөгөө авах    
Гёте-Сертификатад бэлдэх    
Уян хатан цаг зохицуулалт  
Виртуал сургалтын танхим    
Олон медиа хэрэгсэлтэй хичээл    
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл Онлайн группийн сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл  
  Хуваарь, үнийн санал Хуваарь, үнийн санал