Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Зураг: Getty Images/Comstock Images

Хэрэв чи ... хүсвэл

  • 12-16 насны өсвөр үеийнхэнд зориулсан герман хэлний шалгалт өгөхийг 
  • Герман хэлний мэдлэгээ баталгаажуулахыг
  • А2 түвшинд сурлагын  амжилтаа бататгахыг
  • Албан ёсны, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай болохыг хүсч байгаа бол

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch нь 12-16 насны өсвөр үеийнхэнд зориулсан герман хэлний шалгалт юм. Энэ нь анхан шатны мэдлэгийг баталгаажуулах бөгөөд  6 түвшинтэй Европын хэлний нэгдсэн стандартын 2-р түвшинд (А2) буйг тодорхойлно.  

Шалгалтад тэнцсэнээр ... чадахаа батлах болно.

  • өдөр тутам байнга хэрэглэгддэг үг хэллэг, өгүүлбэрийг хэрэглэж, ойлгож чаддаг гэдгээ 
  • дасал болсон, танил сайн мэдэх сэдвээр мэдээлэл солилцон, энгийн байнга тохиолддог нөхцөл байдалд ойлголцож чаддаг гэдгээ 
  • өөрийнхөө гарал үүсэл, боловсрол,  мэргэжил, орчны тухай болон эд зүйлсийг өөрийн хэрэгцээтэй холбоотойгоор энгийн үг хэллэгээр тодорхойлон хэлж чаддаг гэдгээ харуулна.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) ХБНГУ ба Монгол улсын Засгийн газар хоорондын Соёлын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн 10 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтын дагуу Гёте-Институтийн зүгээс зохион байгуулж буй сургалт/шалгалтын төлбөр татвараас чөлөөлөгдсөн болно.

**) Хэрэв та зургаан сараас хэтрээгүй хугацааны өмнө Гёте Институтэд герман хэлний курсэд сууж байсан бол үзүүлж байгаа хямд үнэ хүчинтэй. Дурдсан зургаан сар нь хэлний курсээ дуусгасан ба герман хэлний шалгалтаа өгөхийн хоорондох хугацаа юм. Ийм тохиолдолд захиалгаа өгч байх явцад үнэ автоматаар өөрчлөгдөнө. Хэрэв тэгж өөрчлөгдөхгүй бол курсийн оффист хандаарай.

Шалгалтанд бэлдэх

Дасгалын материал

Онлайнаар бэлдэх шалгалтын загвар болон дасгалуудыг эндээс үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй мэдээллүүд

Уг шалгалтанд тавигдах шаардлага, агуулга болон Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch шалгалттай холбоотой мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу.