Дасгалын материал

(-руу) буцах TestDaF

Танд хоёр иж бүрэн TestDaF-шалгалтын загвар шалгалтад бэлдэхэд туслах болно. Загвар шалгалт хийгээд санамж, зөвлөгөөг www.testdaf.de цахим хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах боломжтой.

Татаж авах материалууд

Загвар шалгалт татаж авах
болон түүнтэй холбоотой санамж, зөвлөгөөг TestDaF-ийн цахим хуудаснаас авах боломжтой.

Захиалах материал

Дасгалын материал
TestDaF-ийн цахим хуудаснаас TestDaF шалгалтад бэлдэх дасгалын материалын жагсаалтыг авах боломжтой. Материалыг мөн номын дэлгүүрээс худалдан авах боломжтой.