Герман улс дахь мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Герман улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт Зураг: Goethe-Institute in Deutschland

Та манай ХБНГУ дахь Гёте-Институт дээр зохиогддог мэргэжил дээшлүүлэх семинарын үйл ажиллагаанд хамрагдахыг хүсч байна уу?

Манай Гёте-Институт та бүхэнд төрөл бүрийн мэргэжил дээшлүүлэх семинаруудыг санал болгож байна.

Их, дээд сургуулийн, бага болон дунд сургуулийн багш, сурган хүмүүжүүлэгч нарт зориулсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалт семинарууд

Хэлний сургалт

Герман хэлний багш нарт зориулсан сургалт


Сургалт, семинарт хамрагдах тухайд:

1. Гёте-Институтээс тэтгэлэг олгох, тэтгэлэг хүлээн авах тухайд:
ХБНГУ-д байрлах Гёте-Институт нь төрөл бүрийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинар, үйл ажиллагааг герман хэлний багш нарт зориулан зохион байгуулдаг ба түүнд хамрагдахад тэтгэлэг олгодог юм.

2. Хувиараа зардлаа гаргах тохиолдолд
Манай Гёте-Институтийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинаруудад хамрагдах хүсэлтэй хувь хүмүүсийн хувьд семинарын төлбөр, аялалын зардал, байрлах газрын зардал тус бүрийг хувиараа хариуцан сургалт, семинарт оролцох боломжтой юм.