Төлөвлөгөө, сургалтын материал

Төлөвлөгөө, сургалтын материал Зураг: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Ажил мэргэжил, их, дээд сургуульд сурахад зориулсан герман хэл

Эдийн засаг, аялал жуучлал, техник, нийгэм, эрүүл мэндийн мэргэжлийн салбарын заах болон сургалтын материал.

Хүүхдэд зориулсан герман хэл

4-10 насны DaF-герман хэл сурч буй хүүхдүүдэд, мөн хамгийн сүүлийн үеийн заах аргазүйн ололт дээр тулгуурлан хүүхдийг герман хэл сурахад нь дэмжих хүсэлтэй хүн бүрд зориулав.

Өсвөр үеийнхэнд зориулсан герман хэл

Өсвөр үеийнхэн нь хүүхэд болон насанд хүрэгчдийг бодвол олон талаар ялгагдах өөрийн онцлогтой сурах зан төлөвтэй байдаг.