Artificially Correct

Artificially Correct © El Boum

HOE KOMEN VOOROORDELEN IN EEN TEKST TERECHT EN WAT KUNNEN WE DAARTEGEN DOEN?

In het project Artificially Correct hebben we met experts vooroordelen in teksten beperkt en het bewustzijn van een kritische omgang met taal vergroot.

Concreet hield Artificially Correct zich bezig met op AI gebaseerde vertaal-en schrijftools en de vooroordelen (bijv. op het gebied van gender/race) die ze kunnen genereren. Artificially Correct heeft een actief netwerk samengebracht van mensen die met dit probleem te maken hebben – vertalers, activisten, experts en partners. We hebben perspectieven gebundeld, bewustwording bevorderd, kennis gedeeld en tot discussie aangezet.

Tijdens onze hackathon zijn innovatieve en toekomstgerichte ideeën ontwikkeld voor tools die helpen om vooroordelen in taal en machinevertalingen te bestrijden.

We hebben experts gevraagd welke begrippen moeilijk te vertalen zijn – en hoe ze toch vertaald kunnen worden.

We hebben leerkrachten getraind in het gebruik van discriminatiegevoelige lesmethoden en in het verzamelen/opstellen van lesmateriaal dat de diversiteit van de samenleving in Duitstalige landen weerspiegelt.

Daarnaast hebben we artikelen en inzichten verzameld over hoe kunstmatige intelligentie taal en tekstproductie beïnvloedt en waarom discriminerend taalgebruik al op school aan de orde moet worden gesteld.

Taal definieert de wereld. Het Goethe-Institut staat voor een inclusieve taal – en daarmee voor een inclusieve wereld.

Artikelen, perspectieven, video’s en inspiratie – alle inhoud van “Artificially Correct” (in het Engels)

 

Artificially Correct © El Boum
Top