Uitgevers

Uitgevers © CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
 

Die Stiftung AFdH Uitgevers ist ein Verlag ohne kommerzielle Zielsetzungen. Die Einkünfte werden über Mitgliedsbeiträge erzielt (230 Mitglieder). Diese Abonnenten bezahlen einen Jahresbeitrag und erhalten dafür automatisch die 3 Bücher, die AFdH pro Jahr verlegt. Der Ladenpreis von 3 Büchern beträgt ungefähr das Doppelte eines Jahresbeitrags. Wer bei AFdH Mitglied wird, kauft also pro Jahr mindestens 3 literarische Bücher mit ordentlichem Rabatt und tut zusätzlich noch eine wahrhaft gute kulturelle Tat.

Link: AfDH

Ambo-Anthos is een uitgeverij in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in leesbare literatuur. De nadruk van het programma ligt op Europese literatuur, psychologie, filosofie, geschiedenis en maatschappij, evenals klassieke werken.

In de afgelopen jaren zijn hier verschillende Duitstalige auteurs verschenen, waaronder Alfred Schröder, Hans-Ulrich Treichel, Bernhard Schlink, Dieter Wellershoff, Sven Regener, Michael Kumpfmüller en Mark Wortmann. Door haar uitgeversprofiel brengt Ambo-Anthos de Duitse literatuur onder in de reeks van ‘goed leesbare’ auteurs.

Link: Ambo | Anthos Uitgevers


De bekendste Nederlandse uitgeverij, A.W. Bruna, ontstond in 1868 in Haarlem uit een kleine boekhandel en uitgeverij. Doordat deze onderneming door de overname van enkele stationskiosken groeide, verhuisde zij naar Utrecht. Vanaf 1955 begon de verkoop van de eerste titels uit de reeks „Zwarte beertjes TB”. Van deze reeks zijn er tot op heden 3000 verschenen. De uitgever A.W. Bruna Uitgevers B.V. beschrijft zichzelf als een van de meest succesvolle uitgeverijen van Nederland. O.a de bestsellers van John Grisham, Tom Clancy, Elisabeth George enz. worden hier uitgegeven. 
Martin Suter, Albert Vigoleis Thelen en Frank Schätzing zijn Duitstalige auteurs die er werden gepubliceerd.De Arbeiderspers fuseert per 1 januari 2012 met A.W. Bruna en vertrekt uit Amsterdam naar Utrecht.


Link: A.W. Bruna Uitgevers
Uitgever Reinjan Mulder, die jarenlang als literair redacteur bij het NRC Handelsblad en als directeur bij de grote uitgeverijen De Geus en Meulenhoff heeft gewerkt, heeft in de zomer van 2010 samen met 2 jonge redakteuren de nieuwe uitgeverij Babel & Voss Uitgevers opgericht. Ze hebben een voorzichtige start in het uitgeverij wezen gepland: in 2011 bieden zij 4 tot 5 boeken aan, vanaf 2012 zullen dat er 8 tot 9 worden. 
Het aanbod zal bestaan uit non-fictie en romans, oorspronkelijk Nederlands, maar ook vertaalde literatuur uit talen waar de oprichters in thuis zijn zoals het Spaans, Italiaans en Duits of de wetenschappen die de oprichters gestudeerd hebben (criminologie, filosofie, politiek en geschiedenis). 
Over de eerste gepubliceerde titel van de uitgeverij 'Wat we kunnen missen' gaat een team gelijkdenkende auteurs en opiniemakers op zoek naar het 'teveel' in onze huidige samenleving.

Link: Babel & Voss Uitgevers


Uitgeverij De Arbeiderspers is een gevestigde uitgeverij met een grote afdeling non-fictie boeken. Hier verschenen reeksen zoals 'Oorlogsdomein', die o.a. auteurs zoals Gerard Ledig een platform bieden. In de reeks privé-domein verschenen autobiografische documenten van belangrijke schrijvers van de 20e en 21e eeuw, zoals bijvoorbeeld de trilogie van Elias Canetti en de door het Goethe-instituut gesubsidieerde brieven uit de oorlog van 1939-1945 van Heinrich Böll. 
De nadruk van de uitgeverij ligt op het publiceren van werken die de historische ontwikkelingen van Duitsland op literaire wijze vaststellen.

De Arbeiderspers is sinds 2014 deel van Singel uitgeverijen.

Link: De Arbeiderspers


Uitgeverij De Bezige Bij is een van de belangrijkste literaire uitgeverijen van Nederland. Haar geschiedenis gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog, toen de uitgeverij - actief in het verzet tegen de Duitse bezetting - poëzie en romans uitgaf. 
Na de oorlog werd de uitgeverij als schrijverscollectief voortgezet en naar de verzetsnaam van zijn oprichters 'De Bezige Bij' vernoemd. In de volgende jaren werd hier een indrukwekkende lijst met Nederlandse, Vlaamse en ook internationale auteurs (Mulisch, Claus, Hermans, Beckett, Bukowski, Camus, Hesse, Joyce, Kerouac, Nabokov, Pavese, Plath, Proust, Queneau, Salinger, Sartre, Woolf) gepubliceerd. 
Het uitgeversfonds is veelzijdig, de nadruk van het uitgeversfonds ligt bij literaire thrillers van Angelsaksische auteurs: Het is onafhankelijk en eigengereid evenals breed georiënteerd - je vindt er sport, evenals nieuwe werken van romanschrijvers of uitgaven van belangrijke Nederlandse columnisten.

Link: De Bezige Bij

De Eenhoorn is een kleine, onafhankelijke uitgeverij onder leiding van uitgever Bart Desmyter. Hier worden zowel kinderboeken en -tijdschriften uitgegeven, alsook boeken over de gezondheid. Voor Vlaanderen distribueert de uitgever leermiddelen van de Nederlandse schoolboekenuitgeverij Ajodakt. De tijdschriften van De Eenhoorn zijn voornamelijk gericht op kinderen van 3 tot 14 jaar. Daarnaast publiceert de uitgeverij voornamelijk boeken voor kinderen van 2 tot 16 jaar. Ieder jaar worden er ongeveer 45 nieuwe publicaties op de markt gebracht, naast enkele herdrukken van succesvolle titels. 
Titels, die bij De Eenhoorn verschijnen, winnen ook vaak internationale kinder- en jeugdliteratuur prijzen, zoals bijvoorbeeld 'Het Ezelsoor'.

Links: De Eenhoorn
Uitgeverij De Geus behoorde in Nederland tot een van de eerste uitgeverijen die zich inzette voor de ontwikkeling van literaire talenten op multicultureel vlak. 
Een andere focus heeft de uitgeverij gelegd op de Duitse hedendaagse literatuur. Hieronder vallen auteurs zoals Herta Müller, Karin Duve, Birgit Vanderbeke, Martin Walser. De Geus is de vaste uitgever voor Martin Walser in Nederland. 
Een ander belangrijk kenmerk van De Geus is de nadruk die zij legt op 'Vrouwenliteratuur'. Succesvolle auteurs zijn o.a. Janet Frame, Gioconda Belli, Marianne Fredriksson.

Link: De Geus