Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1)Direct naar secundaire navigatie gaan (Alt 3)Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)

Een lijst voor Europa
Een lijst voor Europa

Damian Boeselager
© privé

De jonge pan-Europese politieke partij Volt verschijnt bij de Europese verkiezingen en wil zich onderscheiden van de andere fracties in het Europees Parlement. Maar waar staat Volt voor? Een interview met de Duitse topkandidaat en mede-oprichter Damian Boeselager.
 

Wat is Volt, waarvoor staat het en waarom hebt u Volt mee opgericht?

Ik ben Damian, ik ben 30 jaar en heb economie en filosofie gestudeerd. Daarna heb ik eerst verschillende stages gedaan. Voordat het idee voor Volt ontstond, ben ik met twee vrienden door Europa gereisd. Tijdens die reis hebben we aan jonge mensen gevraagd wat zij van Europa vinden. Daarna heb ik een master overheidsmanagement gevolgd in Duitsland en de VS. Dat was in september 2016, na het brexit-referendum en de opkomst van Marie Le Pen in Frankrijk. In de VS was ik samen met een vriendin uitgenodigd op de verkiezingsavond van Hillary Clinton. Daarna hebben we heel lang gediscussieerd. Wat konden we doen? We waren het er snel over eens dat we tenminste voor Europa een Europese oplossing nodig hebben. Wij geloven in positieve politiek en de realisatie daarvan. Zo is Volt ontstaan. Eerst wilden we onszelf Vox noemen, om de mensen een stem te geven. Maar toen kwamen we erachter dat er al een rechtse partij met een gelijkaardige naam bestaat. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Volt. De naam verwijst naar een nieuwe energie voor Europa, heeft geen bestaande politieke connotaties en werkt in alle landen. Het is een begrip met positieve associaties.

In hoeveel landen is Volt vertegenwoordigd? Ook in landen buiten de EU?

We zijn vertegenwoordigd in alle landen van de EU, maar ook in Albanië en Zwitserland. We streven naar zinvolle samenwerking. We willen vooral de politiek verbeteren, om te kunnen leven in een maatschappij waarin we graag leven. Dat omvat ook meer inspraak voor de burgers. Wij zijn geen pure Europese partij, maar een pan-Europese partij. We plannen met andere woorden verder dan de eerstvolgende Europese verkiezingen.

Wat zijn jullie vijf belangrijkste pan-Europese standpunten?

Ik noem graag 5+1 hoofdpunten van ons programma. Ten eerste hechten we veel belang aan een ‘smart state’: hoe kunnen we een staat transparanter en vooral ook duurzamer maken? Ten tweede staan we voor ‘economic renaissance’: hoe kunnen we structureel zwakkere landen beter helpen, de jeugdwerkloosheid bestrijden en hoe ziet welvaart na groei eruit? Het derde punt is ‘social equality’: wij staan voor gelijke rechten voor iedereen. Dat gaat over mensen in de marge, groepen die gediscrimineerd worden, maar ook over LGTBQ- en genderkwesties. Het vierde punt is ‘global balance’: welke verantwoordelijkheid moet een land of de EU in het algemeen nemen? Voor ons gaat het hier vooral over de bescherming van het klimaat, maar ook over buitenlandse handel, migratie en asiel, en ontwikkelingssamenwerking. Het vijfde punt is ‘citizen empowerment’: dit gaat over het versterken van politieke participatie, het invoeren van een zogeheten ‘citizen assembly’, maar ook over meer transparantie in de politiek en over directe democratie op lokaal niveau. Maar als we alle landen samen bekijken, staan we vooral voor het punt + 1: de hervorming van de EU. We hebben weliswaar uiteenlopende visies, maar zijn het er allemaal over eens dat de EU moet veranderen.

‘Social equality’ is geen eenvoudig thema. Hoe krijg je zoiets in een verkiezingsprogramma, zonder dat het te ruim wordt?

Je moet een heel duidelijk standpunt innemen. We willen iets doen aan het toenemende nationalisme. Dat betekent ook dat je je standpunten moet aanscherpen en ontwikkelen. Binnen Volt zijn verschillende landen vertegenwoordigd, maar we staan voor duidelijke waarden. In de eerste plaats trekken wij natuurlijk mensen aan die die waarden steunen, maar je moet ook bekijken wat in welk land realiseerbaar is.


Waarin verschillen jullie van andere Europese organisaties, zoals JEF (Young European Federalists), Stand up for Europe, Pulse of Europe of Diem25?

Wij werken probleemgericht en willen voor die problemen ook oplossingen bieden. Vaak staan fundamentele vragen tegenover kleine dagelijkse politiek. Wat ons van andere Europese organisaties onderscheidt, is vrij simpel: ons belangrijkste doel is niet om Europa te verenigen, zoals bij de Young European Federalists. Stand up for Europe en Pulse of Europe zijn maatschappelijke organisaties. Wij willen actief zijn in de politiek. Diem25 heeft bekende politici zoals Yanis Varoufakis of iemand als Julian Assange aan boord gehaald en krijgt door zo’n soort sponsors ook veel geld. Zij zijn bovendien niet in heel Europa actief, maar vooral in Griekenland. Volt is eerder een ‘naamloos’ product en wil ook niet op die manier gefinancierd worden.

Waar plaatsen jullie jezelf binnen het politieke spectrum?

Wij geven onszelf liever geen plaats binnen het klassieke links-rechtsspectrum. Daar passen we ook niet echt in. Op het vlak van digitalisering loopt Estland ver voor op Duitsland. Daar moeten de mensen enkel nog naar het stadhuis voor een huwelijk of een echtscheiding – al de rest kan men daar ook online doen. Waarom kan dat bij ons niet? Wij willen de vooruitgang die men in de verschillende landen boekt samenbrengen. De kernvraag is voor ons vooral hoe we met veranderingen kunnen omgaan. Ik durf dan ook te beweren dat Volt een progressieve beweging is, die staat voor pragmatische oplossingen en hun implementatie.

Waren jullie leden vroeger al politiek actief? Of hadden ze weinig interesse voor politiek?

Ik zou zeggen dat 70 procent hiervoor niet politiek actief was, 30 procent wel. Ikzelf behoor eerder tot de groep die interesse had voor politiek, maar nog niet actief wilde worden. Vooral het hele gedoe rond de brexit was voor mij een soort wake-upcall. De meeste mensen van Volt waren geïrriteerd door de eindeloze loopgravenoorlogen van de klassieke partijen. Bovendien beseffen we dat er ons in de nabije toekomst grote uitdagingen te wachten staan. Er is gewoon nood aan engagement, en daar bestaan nu ook nieuwe mogelijkheden voor.

Wie is jullie doelgroep? Hoe bereiken jullie mensen die weinig interesse hebben voor of ontgoocheld zijn in de politiek? Wie hebben jullie tot nog toe bereikt?

In eerste instantie willen we in feite iedereen bereiken. In tweede instantie vooral mensen die interesse hebben voor Europa. Daartoe behoren ook veel jongeren, mensen die voor het eerst gaan stemmen en aanvankelijk ook eerder hoger opgeleiden, maar ondertussen zijn de meest uiteenlopende mensen bij ons vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 30 jaar, maar we hebben ook steeds meer leden van pakweg 65. Het zijn vooral mensen die verandering willen en die ook echt willen omzetten in de praktijk.
 

Waaruit bestaan jullie acties?

We werken zeer veel ‘in persona’. Hoewel we ook actief inzetten op sociale en klassieke media, gaat het ons vooral om de reële activiteit, het persoonlijke contact. We hebben meer dan 200 lokale teams die wekelijks samenkomen en acties plannen. Wij zijn van mening dat elk individu inspraakrecht heeft. Dat is dan ook het kernidee van Volt: iedereen kan en mag meedoen! Wij willen politiek en inspraak weer aantrekkelijker maken.

Wat is jullie doel voor de Europese verkiezingen? Is het via een lokale strategie wel mogelijk om veel mensen te bereiken?

Wij gaan voor 25 zetels uit alle landen. Onze belangrijkste motivatie is dat Volt net nu echt nodig is. Na de verkiezingen zullen er vooral neutrale of anti-integratiepartijen in het parlement zitten. Voor die machtsstrijd willen we nu al vechten. Op lange termijn willen we een pan-Europese beweging uitbouwen. Daarom zijn de Europese verkiezingen een doel, maar niet het laatste. Dat moeten we ook duidelijk maken. We willen serieus genomen worden. We zullen in de kiesstrijd veel coole acties ondernemen, maar tegelijk een serieuze indruk maken. Dat is alleen haalbaar door een combinatie van sociale media en plaatselijke contacten.

Jullie zijn inmiddels een crowdfundingcampagne begonnen. Hoe is dat gekomen?

Natuurlijk draait onze beweging nog steeds op vrijwillig engagement. Maar we hebben ingezien dat we professioneler moeten worden. Vooral de organisatiecapaciteit lijdt eronder. Daarom willen we graag een aantal mensen vast in dienst nemen, die die dingen beter voor ons kunnen plannen. Onze droom is natuurlijk dat we tien à twintig mensen kunnen aanstellen op Europees niveau, en vijf à tien op nationaal niveau. Dat kost uiteraard geld, en daarvoor hebben we de crowdfunding nodig.

Zouden jullie in het Europees parlement een eigen fractie willen vormen of bij een bestaande fractie willen aansluiten?

Als we bij de Europese verkiezingen daadwerkelijk 25 zetels winnen, dan zouden we graag een eigen fractie vormen. Als dat niet lukt, moeten we het nog even bekijken. Ofwel zetelen we dan als onafhankelijke afgevaardigden in het parlement, ofwel sluiten we ons bij een fractie aan. Maar dat weten we nog niet.
 

Top