Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1) Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)
Illustratie: Kinderen van verschillende huidskleuren met de projectnaam DRINIllustratie: EL BOUM

DRIN - Visies voor kinderboeken

Kinderboeken vormen de kijk op de wereld waarmee we opgroeien. Het is belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen terugvinden in verhalen, illustraties en vertellingen, en tegelijkertijd leren over de verscheidenheid van levensrealiteiten die hen omringen. Weerspiegelt de huidige kinderliteratuur in Duitsland en andere (Noord-)Europese landen onze steeds diverser wordende samenlevingen, of maakt zij een groeiend deel van de jonge bevolking onzichtbaar?

 

Lees verder

Publicatie

In Our Own Words: BIPOC Perspectives in Children's Literature (2021)

The word DRIN and children in various colours Copyright: Goethe-Institut Finnland/ EL BOUM The publication brings together visions of more diverse storytelling and children’s literature from different BIPOC perspectives. The publication gives a voice to people involved at all stages of a book’s life: from training to writing and illustration, from publishing to use in libraries and schools. The publication is edited by illustrator Warda Ahmed from Finland, with two Germans, illustrator Jasmina El Bouamraoui (El Boum) and writer Chantal-Fleur Sandjon: the expert consultants on the DRIN project.
​​​​​​​

Download:

Oproep

Ons DRIN-project draait in de eerste plaats om jullie kinderen en de boeken die jullie lezen. Over jullie heldinnen, jullie fantasiewerelden en over jullie wereld die weerspiegeld wordt in de boeken.
Om meer favoriete boeken te maken, is er geen betere manier dan jullie rechtstreeks te vragen wat jullie willen. Daarom willen we het van jullie weten:
- Wat stoort je aan de kinderboeken die je tot nu toe gelezen hebt?
- Welk kinderboek is nog niet verkrijgbaar dat jij graag zou willen hebben?
Voor kinderen tot de 4e klas: stuur ons jullie ideeën naar bibliothek-amsterdam@goethe.de. Onder alle inzendingen verloten we kinderboeken.
 

Off the page

Dit seminar brengt de ervaringen en netwerken die sinds 2018 zijn ontstaan binnen het project DRIN samen en verkent de structuren achter het boek door een stem te geven aan de actoren. Er vindt ook de lancering van de publicatie In Our Own Words: BIPOC Perspectives in Children's Literature plaats, die in het kader van het DRIN-project tot stand is gekomen en ingaat op de relevantie van meer diversiteit, niet alleen in de verhalen maar ook in de structuren van de literatuurbranche.
Deelname ter plaatse na registratie of via stream.


Artikel


Materialen

Op deze pagina verzamelen we materiaal van evenementen die in het kader van het project werden gehouden. De materialen zijn vrij toegankelijk. Als u vragen of opmerkingen hebt, brengen wij u graag in contact met de mensen die het materiaal hebben gemaakt.

Webinar für Illustrator*innen DIVERSITÄT IN DER ILLUSTRATION VON KINDERBÜCHERN am 11.11.2020

Jenny Lucander, Illustratorin, Finnland: Jasmina Bouamraoui und Warda Ahmed, Illustratorinnen, Deutschland/ Finnland  
 

Materialien aus dem internationalen Webinar "DRIN - Visionen für Kinderbücher" am 4.6.2020

  • Prof. Dr. Maureen Maisha Auma, Deutschland | Kindheit und Differenz (Diversity Studies) | Hochschule Magdeburg-Stendal/Gastprofessorin TU Berlin:
Video: Bridging the diversity gap in children's literature
  • Autorin Johanna Lestelä, Finnland:
  • Bibliothekarin Woody Oliphant, Schweden:

Die Gruppendiskussionen


Links

Aufruf

Das Projekt „DRIN“ © EL BOUM Bei unserem Projekt DRIN geht es in erster Linie um euch Kinder und die Bücher, die ihr lest. Um eure Held*innen, eure Fantasiewelten und darum, dass sich auch eure Welt in den Büchern wieder findet. 

Um mehr Lieblingsbücher zu kreieren, gibt es keinen besseren Weg, als euch direkt zu fragen, was ihr wollt.
Deshalb wollen wir von euch wissen:

  • Was ärgert euch an Kinderbüchern, die ihr bis jetzt gelesen habt?
  • Welches Kinderbuch gibt es noch nicht, das ihr euch wünscht?
Für Kinder bis 4. Klasse:
Schickt uns eure Ideen an bibliothek-helsinki@goethe.de
Wir verlosen Kinderbücher unter allen Einsendungen.

Zum Projekt DRIN

Kinderboeken beïnvloeden het wereldbeeld waarmee we opgroeien. Het is belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen herkennen in verhalen en illustraties en dat ze tegelijkertijd de verscheidenheid aan leefwerelden om hen heen leren kennen. Weerspiegelt de huidige kinderliteratuur in Duitsland, Finland en andere (Noord-)Europese landen de diversiteit van onze samenlevingen of maakt deze literatuur een groeiend deel van de jonge bevolking onzichtbaar?

De focus van het project ligt op de representatie van kinderen van kleur – maar altijd met een intersectionele benadering. Met de term ‚intersectioneel‘ bedoelen wij de manier waarop verschillende vormen van discriminatie (zoals ongelijke behandeling op grond van racisme, seksisme, klassisme, validisme enz.) met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Zoals de Zwarte lesbische dichteres Audre Lorde het omschrijft: ‚Er bestaat geen eendimensionale strijd en discussie, omdat we geen eendimensionaal leven leiden.‘
Gelijkwaardige participatie is een vraagstuk waarmee de steeds diversere samenlevingen van onze Europese landen in het dagelijks leven worden geconfronteerd. Het DRIN-project richt zich op de noodzaak om empowerment en participatie van iedereen in onze samenlevingen mogelijk te maken. 
Hoe kunnen alternatieve, ondervertegenwoordigde narratieven, stemmen en beelden worden geïntroduceerd? Welke goede voorbeelden kunnen we met elkaar delen? En wat kunnen de verschillende betrokkenen op dit gebied – auteurs, illustratoren, uitgevers, bibliotheken en lezers – van elkaar leren?

Het bevorderen van kennisuitwisseling, empowerment, netwerk- en capaciteitsopbouw, bewustwording en het borgen van de resultaten in een (Noord-)Europese context zijn de belangrijkste doelstellingen van dit project. Voor de borging van de resultaten zal op basis van de projectervaringen en -evenementen een leidraad worden ontwikkeld die de behoeften inventariseert, criteria vermeldt en visies formuleert voor een meer pluralistische kinderliteratuur. De leidraad moet zorgen voor een duurzame kennisoverdracht, ook na afloop van het project. Ook de productie van boeken is een doelstelling van het project. Daarnaast zullen voorbeelden worden verzameld van “best practices” uit de hele wereld, waarmee een archief wordt opgezet dat inspiratie biedt voor vertalingen en een grotere productie van boeken die de diversiteit van onze samenlevingen weerspiegelen.
De inhoudelijke speerpunten van dit project worden niet alleen bepaald door het Goethe-Institut en zijn partnerorganisaties, waar voornamelijk mensen werken die tot de witte meerderheid van de samenleving behoren. Drie experts – illustratrice Warda Ahmed uit Finland, illustratrice EL BOUM en schrijfster Chantal-Fleur Sandjon uit Duitsland – geven met hun deskundigheid en ervaring vorm aan de ontwikkeling van het project en helpen bij het bepalen van de te bereiken doelstellingen. In 2021 zullen we webinars en seminars organiseren, samenwerken met festivals en vertegenwoordigd zijn op boekenbeurzen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Eind 2018 heeft het Goethe-Institut Finland een project gelanceerd over de representatie van kinderen in prentenboeken die in Noord-Europa en Duitsland worden geproduceerd. In Turku vond een seminar plaats over de vraag hoe kinderliteratuur die op kinderdagverblijven en scholen in Finland wordt gelezen, een betere afspiegeling kan vormen van de bevolking van het land. Vervolgens is het project eind 2019 verder uitgewerkt en hebben we in 2020 verschillende webinars georganiseerd om te starten met de opbouw van een netwerk en kennis te delen.

 

Illustration: Kinder verschiedener Hautfarben mit dem Projektnamen DRIN Illustration: EL BOUM

DRIN - Kinderliteratuur

Voorbeelden van kinderboeken uit de bibliotheek van het Goethe-Institut.

Illustratie: Kinderen van verschillende huidskleuren met de projectnaam DRIN Illustratie: EL BOUM

DRIN - Kinderliteratuur

Voorbeelden van kinderboeken uit de bibliotheek van het Goethe-Institut.

Farbenpinsel Bild: Rhondak | Unsplash.com

Aanbevelingsfolder Diversiteit

De literatuurlijst van de Duitse Academie voor kinder- en jeugdliteratuur biedt belangrijke impulsen voor een inclusieve (lees)cultuur. Daartoe verzamelt de academie een representatieve selectie van actuele boeken over kinderen/mensen van kleur.

Online-Magazine
DRIN als deel van Latitude

Met het online-magazine 'Latitude' nodigt het Goethe-Institut uit tot een wereldwijde uitwisseling over koloniale machtsverhoudingen, de gevolgen ervan en het overwinnen ervan. In interviews, essays en tal van andere formats wordt onderhandeld over onderwerpen als dekolonisatie, het behoud van inheemse culturen, de rol van musea, restitutie en de omgang met cultureel erfgoed.


Medewerkers

Selbstporträt der Illustratorin EL BOUM mit Regenbogen und Blumen Bild: EL BOUM

EL BOUM

EL BOUM, Jasmina El Bouamraoui, is een Duits-Marokkaanse illustratrice uit Berlijn. Het handgetekende werk heeft een frisse geest en nodigt de kijker uit om allerlei clichés in twijfel te trekken.

Chantal-Fleur Sandjon Bild: Stefan Preuhs

Chantal-Fleur Sandjon

Chantal-Fleur Sandjon is communicatiewetenschapper, schrijver en redacteur. Zij is actief als spoken word artieste, begeleidt postkoloniale stadswandelingen, ontwerpt diversiteitsworkshops en werkt als educatief adviseur bij de Berlijnse Fachstelle Queere Bildung.


Partners


Contact

Dit project is gebaseerd op samenwerking. Neemt u gerust contact met ons op als u met ons wilt samenwerken:

Projectleiding: Alexandra Stang
Tel. +358 44 7222704
alexandra.stang@goethe.de

Projectassistentie: Siina Sammalisto
Tel. +358 44 7222703
siina.sammalisto@goethe.de
 

Top