Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1) Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)
Illustratie: Kinderen van verschillende huidskleuren met de projectnaam DRINIllustratie: EL BOUM

Over het DRIN-project

Kinderboeken beïnvloeden het wereldbeeld waarmee we opgroeien. Het is belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen herkennen in verhalen en illustraties en dat ze tegelijkertijd de verscheidenheid aan leefwerelden om hen heen leren kennen. Weerspiegelt de huidige kinderliteratuur in Duitsland, Finland en andere (Noord-)Europese landen de diversiteit van onze samenlevingen of maakt deze literatuur een groeiend deel van de jonge bevolking onzichtbaar?

De focus van het project ligt op de representatie van kinderen van kleur – maar altijd met een intersectionele benadering. Met de term ‚intersectioneel‘ bedoelen wij de manier waarop verschillende vormen van discriminatie (zoals ongelijke behandeling op grond van racisme, seksisme, klassisme, validisme enz.) met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Zoals de Zwarte lesbische dichteres Audre Lorde het omschrijft: ‚Er bestaat geen eendimensionale strijd en discussie, omdat we geen eendimensionaal leven leiden.‘
Gelijkwaardige participatie is een vraagstuk waarmee de steeds diversere samenlevingen van onze Europese landen in het dagelijks leven worden geconfronteerd. Het DRIN-project richt zich op de noodzaak om empowerment en participatie van iedereen in onze samenlevingen mogelijk te maken. 
Hoe kunnen alternatieve, ondervertegenwoordigde narratieven, stemmen en beelden worden geïntroduceerd? Welke goede voorbeelden kunnen we met elkaar delen? En wat kunnen de verschillende betrokkenen op dit gebied – auteurs, illustratoren, uitgevers, bibliotheken en lezers – van elkaar leren?

Het bevorderen van kennisuitwisseling, empowerment, netwerk- en capaciteitsopbouw, bewustwording en het borgen van de resultaten in een (Noord-)Europese context zijn de belangrijkste doelstellingen van dit project. Voor de borging van de resultaten zal op basis van de projectervaringen en -evenementen een leidraad worden ontwikkeld die de behoeften inventariseert, criteria vermeldt en visies formuleert voor een meer pluralistische kinderliteratuur. De leidraad moet zorgen voor een duurzame kennisoverdracht, ook na afloop van het project. Ook de productie van boeken is een doelstelling van het project. Daarnaast zullen voorbeelden worden verzameld van “best practices” uit de hele wereld, waarmee een archief wordt opgezet dat inspiratie biedt voor vertalingen en een grotere productie van boeken die de diversiteit van onze samenlevingen weerspiegelen.
De inhoudelijke speerpunten van dit project worden niet alleen bepaald door het Goethe-Institut en zijn partnerorganisaties, waar voornamelijk mensen werken die tot de witte meerderheid van de samenleving behoren. Drie experts – illustratrice Warda Ahmed uit Finland, illustratrice EL BOUM en schrijfster Chantal-Fleur Sandjon uit Duitsland – geven met hun deskundigheid en ervaring vorm aan de ontwikkeling van het project en helpen bij het bepalen van de te bereiken doelstellingen. In 2021 zullen we webinars en seminars organiseren, samenwerken met festivals en vertegenwoordigd zijn op boekenbeurzen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Eind 2018 heeft het Goethe-Institut Finland een project gelanceerd over de representatie van kinderen in prentenboeken die in Noord-Europa en Duitsland worden geproduceerd. In Turku vond een seminar plaats over de vraag hoe kinderliteratuur die op kinderdagverblijven en scholen in Finland wordt gelezen, een betere afspiegeling kan vormen van de bevolking van het land. Vervolgens is het project eind 2019 verder uitgewerkt en hebben we in 2020 verschillende webinars georganiseerd om te starten met de opbouw van een netwerk en kennis te delen.

 

Top