Snelle toegang:

Direct naar inhoud gaan (Alt 1) Direct naar hoofdnavigatie gaan (Alt 2)
Investigating Cityscapes© Soupspoon

Investigating The Dialectic Of Arrival

15-09 t/m 15-12-2022
Goethe-Institut Rotterdam
Westersingel 9
Rotterdam

Soupspoon is een groep Rotterdamse kunstenaars met wortels in verschillende Aziatische landen die zichzelf zien als een studiegroep voor performatief en lichaamsgerelateerd artistiek onderzoek en die in Nederland een gemeenschappelijke, Aziatisch gecontextualiseerde ruimte willen creëren voor het bijzondere, het ongrijpbare, en voor een kunstpraktijk van 'kleine gebaren' en 'micro-politiek'.

De kunstenaars, allen afgestudeerd aan de MA Art Praxis aan het Dutch Art Institute, zijn samengekomen met het doel de urgentie te onderzoeken van kunst maken voor de lichamen die op zoek zijn, die tussenin leven. De machtsdynamiek en de hiërarchie van de zintuigen, queer migratie, de ontbinding van het 'ik', de onderlinge afhankelijkheden binnen ons collectieve lichaam en de dunne maar ondoorzichtige drempel tussen leven en dood zijn thema's in de artistieke praktijk van de groep. Hun onderzoeksmethoden omvatten feedbacksessies, theesessies, koken, wandelen en karaoke als een middel om samen en van elkaar te leren. In de feedbacksessies gaan de kunstenaars in op elkaars individuele onderzoeksinteresses en huidige praktijken, en de theesessies worden gebruikt om te presenteren aan gasten. Tegen het einde van de studio presenteert Soupspoon de resultaten van het drie maanden durende atelier in de vorm van een open atelier en een performance/publicationevenement.

Op 12 november 2022 vond in het Goethe-Institut Rotterdam de eerste in een reeks evenementen van het collectief Soupspoon in het kader van het onderzoeksproject Investigating The Dialectic Of Arrival plaats: de teasessie Soupspooning Spectral Asia(n).
Meer informatie over dit evenement vindt u HIER.
Van 8 t/m 10 december 2022 presenteerde Soupspoon de resultaten van hun onderzoeksperiode van drie maanden tijdens een Open Studio.
Meer informatie over deze tentoonstelling vindt u HIER.

Leden van Soupspoon

Pitchaya Ngamcharoen (TH)
In haar artistieke praktijk onderzoekt Pitchaya Ngamcharoen de verhoudingen en de machtsdynamiek tussen niet-menselijke en menselijke dieren, evenals de hiërarchisering van de zintuigen in de context van cultuur en gender. Zij is bijzonder geïnteresseerd in de reukzin, die naar haar ervaring in Thailand, waar de luchtvochtigheid en de hitte hoog zijn, een heel andere rol speelt dan in het Westen. Zij onderzoekt de betekenis en symboliek van geuren, hygiëne, zuivering en het bestrijden van geuren, bijvoorbeeld in processen van groepsvorming en kolonisatie. Hoe kan een groter olfactorisch bewustzijn ten dienste staan van de kennis van het zelf en de samenleving, en van de onderlinge relaties tussen beide? Pitchaya's werk is onder meer ondersteund door het Mondriaan Fonds, het CBK R'dam en de Schuurman Schimmel van Outeren Stichting.

Raffia Li (CN)
Raffia Li werkt met performance, video en poëzie. Raffia Li leert van en werkt met het onderling afhankelijke lichaam, het gehandicapte lichaam, de taoïstische kijk op het lichaam, het gedepersonaliseerde lichaam, het lichaam en de taal 'zoals ze zijn' (⾃然的). Raffia verkent de lichamelijkheid van woorden en talen als acties, rituelen en plaatsen. Raffia's artistieke praktijk is sterk beïnvloed door observaties van droomtoestanden, de rivier bij oma 芹's boerderij, dagboeken en correspondentie met vrienden, het lezen van Zhuangzi, Augusto Boal's Theatre of the Oppressed, veldwerk over Aziatisch schaduwpoppenspel en de rituelen in China, Thailand, Indonesië en India, en Raffia Li's ervaringen in het gebarentaalkunstcollectief Shape of Language (sinds 2016). Raffia Li's projecten zijn onder andere gepresenteerd in het Today Art Museum (Beijng), Guangdong Times Museum (Guangzhou), Wuzhen Theatre Festival en Melly (Rotterdam).

Maoyi (CN)
Maoyi richt zich op queer migratie en feministische somatische praktijken. Maoyi organiseert ook sociale onderzoeksprojecten rond censuurpraktijken. Tussen stilte, taal en muziek stelt Maoyi vragen over transparantie en ondoorzichtigheid, onzichtbaar worden en aandacht vragen, camouflage en assemblage. Maoyi is medeoprichter van Q-space, een queer feministisch collectief gevestigd in Beijing, China, gastschrijver voor Subtropical Asia (Shanghai) en DADDY Magazine (Berlijn), en gastspreker bij UCCA Beijing. Maoyi werkt aan het maken van alternatieve ruimtes in Oost- en Zuidoost-Azië en heeft deelgenomen aan de Internationale Queer archiefconferentie ALMS (Berlijn) en Espace Diversités Laïcité in Toulouse Frankrijk. In samenwerking met Nguyễn +Transitory ontwikkelde Maoyi de voorstelling Symphony of Intimacies, uitgevoerd in Radialsystem Berlin in april 2022.

Miyoung Chang (KR)
Sinds 2021 is Miyoung Chang lid van 'Louise the Women', een in Zuid-Korea opgerichte gemeenschap van vrouwelijke beeldende kunstenaars. Haar werk verkent verschillende media waaronder film, schrijven, statische performance, gebroken objecten, prints, fotografie en tekenen. Het artistieke onderzoek van Miyoung Chang heeft sterke verwijzingen naar de hedendaagse Koreaanse literatuur; het behandelt onder andere het concept 'moedertaal' onder het aspect van taal als gestalt en de onverschilligheid van universaliteit. Miyoung Chang verzamelt beelden en tekstobjecten die uit hun context zijn gehaald en voegt ze samen tot collages.

Dakota Guo (CN)
Dakota Guo's media zijn performance en video-installatie, woorden, objecten en soundscapes. Zij verzint duistere verhalen en verkent proto/pseudo-religieuze activiteiten in de context van yin en yang. De alomtegenwoordigheid van de dood en de daarmee verbonden rituelen en symbolen spelen altijd een rol. Dakota studeerde Performance Practice as Research (MA, Royal Central School of Speech and Drama, University of London, 2017). Haar werk is onder meer tentoongesteld in Savvy Contemporary (Berlijn, 2022), Times Art Museum (Chengdu, 2021) en Institute For Provocation (Beijing, 2019).

Top