2019
Hanne Lange

Hanne Lange, Becken
© Hanne Lange

Artist-in-Residence 1 september t/m 30 oktober 2019, Rotterdam

De bescherming tegen water is al eeuwenlang een thema in het leven van alle Nederlanders. Door de klimaatverandering en de daarmee samenhangende stijging van de zeespiegel en het waterpeil van de rivieren is de noodzaak ontstaan om het concept van het leven met water opnieuw te overdenken en aangepaste strategieën te ontwikkelen. Hoe de omgang met de veranderende klimaatomstandigheden zich in de openbare ruimte en de architectuur manifesteert, is een vraag die Hanne Lange aan de orde wil stellen.

Waarin uit zich de herinrichting van de ruimte als gevolg van de veranderde waterstanden en welke sporen laten deze ruimtelijke veranderingen na in de relatie van de bewoners tot het water?

Hanne Lange © privé Hanne Lange werd in 1983 in Sebnitz geboren. Ze studeerde aan de Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK) bij Martin Honert.
In haar werken verkent ze de sporen van haar waarneming. Op basis daarvan ontwikkelt ze plastische vormen die ze in ruimtelijke relaties met elkaar plaatst.
Een werk dat in Rotterdam zal worden ontwikkeld, is een vervolg op haar eerdere onderzoek naar de waarneming en herinnering van architectonische ruimtes.
Daarin houdt ze zich bezig met wat er in de waarneming gebeurt bij het zien en herinneren van architectonische vormen en hoe ze dit voorbij de oorspronkelijke impuls in materiaal kan omzetten en zo plastisch kan vertalen.