2017
Johannes Makolies

Johannes Mokalies
(c) Johannes Mokalies

Artist-in-Residence 

Het Rotterdamse stadsbeeld wordt gekenmerkt door een contrast tussen oude en nieuwe architectuur. Johannes Makolies wil aanknopen bij de overgangen en breuken die het gevolg daarvan zijn. Hij is gefascineerd door het samengaan van verleden en heden in Rotterdam.

Sinds het bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich ontwikkeld tot een experimenteerterrein voor moderne architectuur. Het stadsbeeld wordt gekenmerkt door een contrast tussen oude en nieuwe architectuur. Johannes Makolies wil aanknopen bij de overgangen en breuken die het gevolg daarvan zijn. Hij is gefascineerd door het samengaan van verleden en heden in Rotterdam.

Al sinds het begin van zijn studie houdt Makolies zich in zijn artistieke werk bezig met de stad en haar gebouwen en straatgezichten. Een belangrijk medium voor hem is daarbij de fotografie die het hem mogelijk maakt de taal van vormen en materialen in de stedelijke ruimte intensief te verkennen. Daarbij is het hem niet te doen om uitsluitend de overname, afbeelding of directe overdracht van wat hij vindt, maar vooral om een diepgaander onderzoek naar de objecten, zodat hij ze uiteindelijk in nieuwe (wan)ordeningen en verbanden kan plaatsen. Ter plekke wil Makolies de tijd van zijn verblijf gebruiken on een grondig inzicht in het stadslandschap van Rotterdam te krijgen en zo een vorm- en structuurcatalogus samen te stellen.

Johannes Makolies © privé Johannes Makolies, in 1979 geboren in Dresden, studeerde van 2004 tot 2010 bij Carl-Emanuel Wolff beeldhouwkunst aan de Hochschule für Bildende Künste Dresden. Sindsdien werkt hij als zelfstandig kunstenaar in Dresden. De afgelopen jaren werd zijn werk diverse malen geëxposeerd, onder meer in 2013 in het kader van de tentoonstelling Sollbruchstelle in de Städtische Galerie in Dresden en op de 23ste Leipziger Jahresausstellung in Westwerk. Een aantal van zijn werken is aangekocht door de Städtische Galerie Dresden en de Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. In 2014 kreeg hij een toelage voor een verblijf in Columbus/Ohio in de Verenigde staten.