2021
Andreas Kempe

Andreas Kempe: Lichtverlauf Tür
Andreas Kempe: Lichtverlauf Tür | © Andreas Kempe

Grafiker-in-Residence 29 mei t/m 29 juni 2021, Rotterdam

Een centraal thema van de kunstenaar Andreas Kempe is de natuur, die – getransformeerd door de beschaving, vermeend onaangetast of bedreigd – onze leef- en reflectieruimte vormt. In zijn artistieke werk streeft hij ernaar de prangende problemen van ons bestaan vanuit een persoonlijke, intieme positie te deduceren. Daarvoor onderzoekt hij onder meer het archief dat zijn vader, de bioloog en natuurbeschermer Reinhard Kempe, sinds 1960 aanlegt. De verzameling dia's, Super 8-films en botanisch materiaal volgt een wetenschappelijke systematiek, maar bezit ook het esthetische ritme van een beeldatlas. Door middel van omzetting in andere media of verwerking in installaties worden de "pathosformules" van de collectie verdicht tot een ecologische en visuele imperatief – zoals in Terra uligunosa (2020), waarin hij met ca. 500 gedigitaliseerde dia's slechts een fractie van de diadozen heeft vertaald in een ruimtelijke concept. Een belangrijk onderdeel van zijn werkwijze is de tekening en de omzetting daarvan in drukprocedés. Kempe gebruikt hiervoor traditionele druktechnieken, zoals de ets, monotype en zeefdruk. Naast deze prenten en het bijbehorende drukproces ontwikkelt hij sinds enkele jaren digitale tekeningen, die qua uiterlijk veel lijken op etsen, maar qua opzet en structuur op een heel andere manier tot stand komen. Voor zijn project bij Grafisch Atelier Minnigh in Rotterdam wil hij een kunstenaarsboek met originele grafiek maken met motieven uit de serie Canopy [The Word for World is Still Forest] en materiaal uit het archief van zijn vader. De serie is gebaseerd op foto's waarmee hij in 2017 in Columbus/Ohio (USA) begon en die hij sindsdien in verschillende steden (New York, Chicago, Dresden, Venetië, Rotterdam) voortdurend uitbreidt en een moscollectie die Reinhard Kempe bijeenbracht vanaf de jaren tachtig tot in de jaren nul. Het is de bedoeling dat het kunstenaarsboek met originele grafiek in een kleine oplage verschijnt als een associatief-fenomenologische verzameling van materialen en motieve.
 
Andreas Kempe © Andreas Kempe Andreas Kempe studeerde schilderkunst/grafiek bij Claus Weidensdorfer en Elke Hopfe en interdisciplinair artistiek werk bij Ulrike Grossarth aan de Hochschule für Bildende Künste in Dresden, waar hij in 2002 zijn studie als Meisterschüler bij Ulrike Grossarth voltooide. Daarna volgden reis- en werkbeurzen van de deelstaathoofdstad Dresden en de Kulturstiftung des Freistaates Sachsen in Dresden, Thessaloniki en Columbus/Ohio (USA). Hij is medeoprichter en sinds 2013 samen met Patricia Westerholz artistiek directeur van Galerie Ursula Walter, een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst in Dresden. Kempes werken zijn opgenomen in diverse openbare en particuliere collecties, zoals het Kunstfonds van de Staatliche Kunstsammlungen Dresden, de Kustodie van de TU Dresden en de collectie van de Bondsrepubliek Duitsland, en ze waren te zien op diverse nationale en internationale tentoonstellingen.

In samenwerking met CBK R'dam, Stichting Minnigh en Landeshauptstadt Dresden.