2020
Maximilian Hartinger

Maximilian Hartinger: Rotterdam Encounters
© Max Hartinger

Architect-in-residence 8 januari t/m 8 april 2020, Rotterdam

Rotterdam, de 'architectuurstad': Een keer op keer graag gebruikt begrip in de marketing van de toerisme schijnt hier werkelijk goed te passen, in tegenstelling tot anderen steden. Nadat de stadsgroei vanaf de voorlaatste eeuwwisseling en het Nieuwe Bouwen de stad al gevormd hadden, was het voornamelijk de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog waardoor een geheel moderne binnenstad ontstond.

Dat bracht de ontwikkeling van een opvallend groot aantal belangrijke architectenbureaus en een bovengemiddeld bewustzijn voor stadsplanning op alle schaalniveaus met zich mee. Terwijl de glansrijkste exponenten van deze ontwikkeling veelvoudig besproken en vastgelegd zijn, vermoedt Maximilian Hartinger daaronder echter een ‘tweede laag’: Deze is mogelijkerwijze sterk van de grote voorbeelden beïnvloed en maakt dit in een breed spectrum tussen mislukte navolgers en verrijkende verdere ontwikkelingen duidelijk. Wellicht zijn eigenaardige woekeringen te bemerken, prachtige toevallen te vinden en misschien ook tot op heden onontdekte meesterwerken. Er wordt verondersteld, dat deze 'tweede laag' in enkele gevallen zelfs de interessantere of tenminste de onderhoudendere is.
 
Maximilian Hartinger, geboren in 1987 in Passau en opgegroeid in het Beierse Woud, studeerde Architectuur in München en Oslo en leidt sinds 2019 zijn eigen bureau in München. Hij houdt zich bezig met woningbouw, nieuw gebruik van bestaande gebouwen, vernaculaire architectuur en monumentenzorg.
Max Hartinger: Ohne Titel (c) privat